Spotkanie ze strażakiem

Uczniowie klasy III C Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach gościli niezwykłego gościa. Był nim pan Wojciech Szołtysek – strażak.
W trakcie pogadanki, która miała miejsce 19 stycznia 2018 roku dzieci zostały zapoznane z zagrożeniami jakie na nich czyhają w szkole i w domu.
Pan strażak zwrócili szczególną uwagę na zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania prądu i gazu. Omówił zasady zachowania się w domu podczas nieobecności rodziców, jak również przestrzegał uczniów przed kontaktami z osobami nieznajomymi. Wyjaśnił co to jest „czad" i jaki ma wpływ na zdrowie człowieka. Zademonstrował osobisty sprzęt strażaka biorącego udział w akcji ratowniczej. Nie zapomniano o przypomnieniu numerów alarmowych m.in. 998 do Straży Pożarnej oraz numeru ratowniczego 112, o których wszystkie dzieci pamiętały. Dzięki takiemu spotkaniu uczniowie utrwalili sobie wiadomości zdobyte na innych zajęciach lekcyjnych. 
W końcowej części spotkania dzieci zadawały pytania, na które pan strażak chętnie odpowiadał. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, za co bardzo dziękujemy.

Współpraca ze strażą pożarną wpisuje się w realizację programu Bezpieczna +.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio