Turniej Jednego Wiersza

Siódmoklasiści mieli okazję do wzięcia udziału w konkursie, którego celem było:
• zainspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej,
• popularyzowanie współczesnej poezji,
• promowanie aktywnej postawy twórczej wśród młodzieży.

Musieli spełnić jeden warunek- napisać wiersz na dowolny temat.

Laureatami zostali:

DOMINIK ADAMCZYK
DAWID PIOTROWSKI
ZUZANNA ROŻEK
JAN ROŻEK

wykonanie strony internetowej: Everest Studio