Zajęcia o życiu górników

Uczestnicy warsztatów Śląsk na co dzień, Śląsk od święta, organizowanych przez Muzeum w Gliwicach, przeprowadzili zajęcia dla swych rówieśników pod hasłem: Niech żyje nam górniczy stan.
Wiktor Kmiecik oraz Rafał Turczyn opowiedzieli kolegom o zwyczajach barbórkowych.
Górnik pracował dziennie po 12 godzin. Do kopalni dochodził nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów, bez względu na porę roku. Mocno wierzący i bogobojny utożsamiał mękę św. Barbary ze swoim życiem, wypełnionym ciężką pracą i niepewną egzystencją. Ponieważ ciągle był narażony na niebezpieczeństwo i ryzyko, modlił się do swojej patronki w cechowni przed zjazdem do kopalni. Po zakończonej szychcie nie zapominał również podziękować św. Barbarze, polecając się na przyszłość jej łasce.
Wiktor i Rafał opowiedzieli swym kolegom o zwyczajach górniczych, stroju górnika i obchodach święta, przypadającego czwartego grudnia. Uzupełnieniem lekcji była prezentacja i fragmenty filmów, ilustrujące obchody górniczego święta.

Kolejne warsztaty w Muzeum w Gliwicach będą dotyczyły obchodów Świąt Bożego Narodzenia w śląskich rodzinach.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio