Warsztaty w Muzeum w Gliwicach

  • Drukuj

W czwartek 28 września grupa zapaleńców z klas piątych, szóstej oraz siódmej wyruszyła do Muzeum w Gliwicach na pierwsze spotkanie, otwierające cykl zajęć o tematyce regionalnej. Podczas spotkań warsztatowych trwających od września 2017 do maja 2018 uczniowie szkoły podstawowej będą mieli okazję poznawać Górny Śląsk, jego tradycje i obyczaje. Wszystko, co decyduje o bogactwie kulturowego dziedzictwa naszego regionu, jego niepowtarzalności, o której przesądza fakt, że na Górnym Śląsku postęp–związany z intensywnym uprzemysłowieniem–nie oznaczał wykorzenienia i oderwania od wartości. W czasie roku szkolnego w każdym miesiącu realizowany będzie jeden z tematów, które składają się na cykl edukacyjny „Śląsk na co dzień, Śląsk od święta". Pierwsze spotkanie dotyczyło śląskiej rodziny. Połączono je z wizytą na wystawie stałej, gdzie zgromadzone etnograficzne eksponaty przybliżyły uczestnikom atmosferę dawnego Górnego Śląska.
W założeniach pomysłodawców uczestnicy warsztatów mają stać się opiekunami Izby Regionalnej, istniejącej w naszej szkole od wielu lat. Po rocznym cyklu spotkań będą ekspertami z zakresu regionalizmu, którzy wcielą się w rolę przewodników, oprowadzających swych kolegów po Izbie Regionalnej, wprowadzając ich w magiczny świat dawnego Górnego Śląska.