"Świetlik" już niedługo!

  • Drukuj

Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Uczniowie uczestniczyli już w I etapie polegającym na przeprowadzeniu doświadczeń. Eksperymenty przyrodnicze uświadamiają, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Ponadto, przeprowadzane doświadczenia pozwalają na ciekawe, kreatywne spędzenie wolnego czasu. Uczą dyscypliny, cierpliwości i odpowiedzialności.
Przypominamy, że drugi etap konkursu odbędzie się 08.03.2016 r. o godzinie 9:00.