Szkoła Podstawowa - Wydarzenia

Dziękujemy Fundacji JSW za "zakątek doświadczalny"

W dzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020 członkowie Stowarzyszenia „Lepsza Przyszłość" oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach dokonali oficjalnego otwarcia „zakątka doświadczalnego" w Szkolnym Ogrodzie Doświadczeń. Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość" w listopadzie 2019 r., pozyskało dofinansowanie z Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej na zakup wyposażenia do ogrodu doświadczeń. Wszystkie zaplanowane działania w projekcie zostały zrealizowane, pomimo trudnego okresu w jakim się znaleźliśmy. Środki finansowe z darowizny Fundacji JSW zostały wydatkowane na zakup urządzeń dydaktycznych: peryskopu, zegara słonecznego, ucha słonia i koła optycznego z napędem. Zgodnie z założeniami ogród został także uzupełniony o kolejne nasadzenia drzew liściastych. Nabyliśmy także domek narzędziowy (do przechowywania narzędzi ogrodowych niezbędnych do wykonywania prac porządkowych w szkolnym ogrodzie) oraz ławki piknikowe (2 szt.). Urządzenia zostały wkomponowane w istniejący ogród tak, by idealnie współgrały z przyrodą. W cieniu drzew i otoczeniu zieleni uczniowie będą mogli samodzielnie przeprowadzić eksperymenty na świeżym powietrzu. Zakątek doświadczalny będzie także stanowić uzupełnienie pracowni przyrodniczej, dając możliwość prowadzenia ciekawych zajęć terenowych.


Bardzo dziękujemy Fundacji JSW, jako darczyńcy, który wsparł nasze działania.

logo

 

Relacja fotograficzna z realizacji projektu:

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Inny był ten rok szkolny, inne też jego zakończenie. Uczniowie odebrali świadectwa i nagrody w swoich zespołach klasowych, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nie udało się uroczyście pożegnać naszych absolwentów, jednak z całego serca życzymy im powodzenia w nowych szkołach, a wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły zdrowych, słonecznych wakacji.

Jednocześnie dziękujemy dzieciom za sprawne wdrożenie się w zasady zdalnej nauki, aktywność i systematyczność, a Rodzicom za zrozumienie, wsparcie i wszelką okazaną pomoc. Do zobaczenia we wrześniu!

#Akcja Donacja

Nasza szkoła za pośrednictwem Oddziału Rejonowego PCK w Knurowie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż i firmę Procter&Gamble -#AKCJA DONACJA. Polega ona na przekazaniu dziewczynom środków higienicznych. 

We wrześniu ruszy nowa edycja programu.

 

Bieg Samarytański

 

W ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa w środę 24 czerwca odbył się Bieg Samarytański. W tym roku uczestnicy rozwiązywali test online z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Wyniki:
I miejsce – Alicja Rożek 8a, Aneta Machulik 6b
II miejsce – Natalia Staniczek 7b, Patrycja Faryna 7b, Julia Czerwińska 7c
III miejsce – Aleksander Cichór 5a, Wojciech Mikulski 4b, Sylwia Nowicka 7b
IV miejsce – Marek Gabor 5b

Dziękujemy za udział i gratulujemy!!

wykonanie strony internetowej: Everest Studio