Szkoła Podstawowa - Wydarzenia

Zdrowo i sportowo w świetlicy szkolnej

W ramach promowania aktywnego stylu życia, nasi uczniowie w ciągu całego roku szkolnego, będą brali udział w cyklu zajęć sportowych programu Kids&Sport.

Rajd rowerowy śladem II wojny światowej 2017

Wrzesień to miesiąc, w którym przypada rocznica zaatakowania Polski w 1939r. przez Niemcy oraz ZSRR. Chcąc przypomnieć wydarzenia z czasów II wojny światowej zorganizowano rajd rowerowy, w którym uczestniczyli uczniowie z klasy szóstej i siódmych. Trasa wiodła z Gierałtowic do Knurowa, śladem dawnej granicy polsko-niemieckiej. Następnie uczestnicy przejechali do Bojkowa, gdzie znajdują się pozostałości po fortyfikacjach granicznych. Ważnym miejscem na trasie rajdu były Przyszowice. W 1945r. miały tu miejsce bolesne wydarzenia noszące w historii nazwę Tragedii Górnośląskiej. Wkraczająca do Przyszowic armia sowiecka dopuściła się zbrodni zabicia kilkudziesięciu mieszkańców wsi. Poznali także historię marszu więźniów obozu koncentracyjnego. Mogiła kilku z nich znajduje się na cmentarzu w Przyszowicach. Bolesne wydarzenia związane z II wojną światową pozostają w pamięci mieszkańców Górnego Śląska. Rajd pozwolił młodemu pokoleniu na przypomnienie zdarzeń, które powinny być przestrogą przed dramatem wojennym. Opiekę nad uczestnikami sprawowali: p. Ewa Szakoła, p. Adam Benek, p. Marcin Grzegorzyca oraz p. Stefan Duda.

Nie ma śmieci - są surowce

Celem tegorocznej akcji była zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci", a traktowanie ich jako surowce wtórne. Od 1 lipca 2017 roku standardem jest selektywna zbiórka odpadów. Uczniowie naszej szkoły sprzątali wyznaczone terenów Gierałtowic, uczestnicząc w ten sposób w ochronie zasobów środowiska przyrodniczego.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio