Rada Rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

 Rok szkolny 2018/2019

 

Rozliczenie wydatków Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców SP


Przewodnicząca: Danuta Kozik
Zastępca: Izabela Buchała
Skarbnik: Agnieszka Steinke
Sekretarz: Anna Gajdzik

Komisja Rewizyjna: Barbara Pytlarska, Ewelina Rajs, Marcin Marciniak

Komisja Rewizyjna:

Wysokość składki na rok szkolny 2017/2018

Na pierwszym zebraniu w dniu 26.09.2016 r. Rada Rodziców ustaliła proponowaną wysokość składki:

50 zł – za pierwsze dziecko
25 zł – za drugie dziecko
0 zł – za kolejne dzieci

Dane do konta:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
Nr konta 55 8454 0001 3073 0055 9319 0001

w tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Składki można uiszczać u skarbników klasowych.

Konto dotyczy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 


 

Rok szkolny 2017/2018

 


Rok szkolny 2016/2017

 

 


 

 Rok szkolny 2015/2016


 Rok szkolny 2014/2015

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio