Rada Rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

 

Rok szkolny 2017/2018

Prezydium Rady

Przewodnicząca:
Zastępca Przewodniczącej:
Skarbnik:
Sekretarz: 

Komisja Rewizyjna:

Wysokość składki na rok szkolny 2016/2017

Na pierwszym zebraniu w dniu 21.09.2016 r. Rada Rodziców ustaliła proponowaną wysokość składki:

50 zł – za pierwsze dziecko
25 zł – za drugie dziecko*
0 zł – za kolejne dzieci*

* - ucznia Szkoły Podstawowej; zniżka nie ma zastosowania w przypadku dzieci uczących się w Gimnazjum lub dzieci z Przedszkola

Dane do konta:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
Nr konta 55 8454 0001 3073 0055 9319 0001

w tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Składki można uiszczać u skarbników klasowych.

Konto dotyczy wyłącznie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej.

Prosimy nie uiszczać wpłat za uczniów Gimnazjum oraz przedszkolaków.

 


Rok szkolny 2016/2017

 

 


 

 Rok szkolny 2015/2016


 Rok szkolny 2014/2015

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio