SK PCK

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

PCK

Opiekun: mgr Barbara Rapcia

Zarząd SKPCK

Przewodnicząca: Wiktoria Weisman

Zastępca: Julia Rajnert

Skarbnik: Anna Idzikowska

 

Zachęcamy do współpracy z nami!


? uczenie wrażliwości i szacunku dla innych

? zachęcanie do pomagania innym

? nauka zdrowego stylu życia

? nabywanie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach?asertywność

? działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz praktyki przedwypadkowej i zdrowotnej

? kształtowanie odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia

? opieka nad Szkolnym Klubem Wiewiórka


Polski Czerwony Krzyż (PCK) - to najstarsza polska organizacja humanitarna utworzona 18.01.1919r będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Obecnie jej prezesem jest pan Andrzej Podsiadło.


Polski Czerwony Krzyż kieruje się następującymi Siedmioma zasadami Ruchu:

1. Humanitaryzm - Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zrodzony jest z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy. Podejmuje działania na płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej w celu zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

2. Bezstronność - Czerwony Krzyż nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

3. Neutralność - w celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz - w każdym czasie - w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

4. Niezależność - Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu. W praktyce oznacza to pewną, niewielką autonomię od rządu państwa.

5. Dobrowolność - wolontariusze i pracownicy Ruchu niosą pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągania jakiejkolwiek korzyści.

6. Jedność - w każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swoją humanitarną działalnością obszar całego kraju.

7. Powszechność - Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat 


Zdrowe odżywianie-zajęcia praktyczne

Zdrowe odżywianie polega na dostarczaniu każdej żywej komórce naszego organizmu niezbędnych do życia i funkcjonowania składników odżywczych. To co spożywamy każdego dnia warunkuje nasze zdrowie, równowagę psychiczną, kondycję fizyczną, dobre samopoczucie i wygląd. Należy zdrowo się odżywiać, ponieważ większość chorób cywilizacyjnych swoją przyczynę ma w złej diecie. Świeże i nieprzetworzone warzywa oraz owoce są najlepszym i niezastąpionym przez żadne preparaty źródłem witamin, soli mineralnych, błonnika. Uczniowie sporządzali sałatki owocowe i warzywne według przygotowanych wcześniej przez siebie przepisów. Bardzo wszystkim smakowały.

Jak ustrzec się przed grypą?-pogadanka

Na spotkaniu członków PCK pani higienistka przeprowadziła pogadankę na temat grypy.

Grypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem grypy A, B, lub C. Choroba przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową (np. podczas kichania), a największa ilość zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii. Objawy mylone są często z przeziębieniem. Wysoka gorączka, dreszcze, ból głowy, katar, suchy kaszel przechodzący stopniowo w kaszel mokry, brak apetytu ale przede wszystkim bóle mięśniowe i kostno-stawowe świadczą o tym, że chorujemy na grypę. Niebezpieczne są powikłania grypy, np. zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego. Leczenie polega na zażywaniu witamin, leków przeciwgorączkowych. Ważne jest zapobieganie tej szybko rozprzestrzeniającej się chorobie poprzez utrzymywanie higieny osobistej i otoczenia, właściwego odżywiania się, unikania kontaktu z chorym, szczepienia ochronne.

Spotkanie z Honorowym Dawcą Krwi

Honorowym Dawcą Krwi może być każdy, kto ukończył 18 lat i jest zdrowy. Są to ludzie, którzy nie obawiają się podarować potrzebującym cząstki siebie ? krwi. Krew jest cennym, jak dotąd niezastąpionym przez sztuczne preparaty lekarstwem. Ratuje życie! O tym właśnie opowiedział członkom SK PCK zasłużony, wieloletni Honorowy Krwiodawca pan Władysław Zawadzki.

Od 22 -26. 11 obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Uczniowie pod opieką pani Teresy Ral i pani Joanny Tyc wykonali plakaty ? Krew darem życia", które zaprezentowali na wystawie.

B. Rapcia

Kwesta 27.11.2011

W niedzielę 27.11.11 członkowie SK PCK kwestowali przed Kościołem Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach w ramach akcji ZR PCK w Knurowie ?Pomocna dłoń".
Zebrano 2538 złotych, 49 groszy.
Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup paczek świątecznych.

Dziękujemy

? Księdzu proboszczowi Marianowi Kasperczyk za umożliwienie przeprowadzenia akcji.

? Nauczycielom: p. E. Michalik, p. M. Socha, p. S. Duda za opiekę nad uczniami w czasie kwestowania.

? Rodzicom ? państwu: B. Zborowskiej, A. Moń, M. i J. Wieczorek, A. i K. Warmusz,

K. i G. Grzegorzyca, M. i T. Wawrzynek, A. i K. Grychtoł, M. i R. Gancarczyk, B. i K. Przybyła,

B. i M. Marcol, A. i D. Slany, E. i S. Szulc, E. i S. Michalik,

I. i T. Szabat, B. i D. Sus, G. Gliklich, K. i M. Studnik, M. i Z. Bednarek, A. i A. Rajca,

R. i W. Zawadzki za pozwolenie dzieciom na kwestowanie i opiekę w czasie akcji.

? Wszystkim mieszkańcom Gierałtowic za tak hojne datki.

B. Rapcia

 

Wizyta lekarza u członków SKPCK

Członków SKPCK odwiedziła pani doktor Grażyna Gliklich.
Co to są choroby zakaźne?
Jakie są objawy przykładowych chorób zakaźnych?
Jak im zapobiegać?
Co robić, by nie zarażać innych?
Kiedy należy koniecznie udać się do lekarza?
Na te pytania bez problemu odpowiadali uczniowie po przeprowadzonej przez panią doktor pogadance na temat chorób zakaźnych.

 

Pogadanka pani higienistki na temat udzielania pierwszej pomocy

Pani higienistka zapoznała członków SKPCK z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy. Następnie zademonstrowała jak udzielić pierwszej pomocy przy złamaniu kończyny górnej i dolnej. Przypomniała też zasady postępowania przy udzielaniu pomocy osobie zemdlonej.

 

Spotkanie członków SK PCK z policjantem

Pan Paweł Kopernik z wielką pasją opowiadał uczniom o pracy policjanta. Zwrócił uwagę na współpracę policji z innymi służbami biorącymi udział w akcjach ratowniczych. Przypomniał w jaki sposób powinny zachować się dzieci, gdy są świadkami nieszczęśliwego zdarzenia. Przestrzegł ich przed niewłaściwym zachowaniem w czasie jazdy rowerem i przechodzeniu przez jezdnię. Zaprosił członków SKPCK do odwiedzenia siedziby Komendy Głównej Policji w Gliwicach, gdzie pracuje, by dzieci mogły zapoznać się z różnorodnością zadań jakie podejmuje policja w trosce o nasze bezpieczeństwo.


 

 

Uroczystość w ramach obchodów TYGODNIA PCK

 

W klubie „Gama" w Knurowie w dniu 27.05.2013 r. odbyło się uroczyste podsumowanie działalności czerwonokrzyskiej szkolnych kół PCK. W czasie uroczystości laureatki konkursów „Mały Ratowniczek" i „Mały Ratownik",odpowiednio Wiktoria Weisman z klasy II b i Martyna Szabat z klasy V b otrzymały dyplomy i nagrody, a opiekunka naszego SKPCK- wyróżnienie za dotychczasową działalność koła.

 

KONKURS PCK

Dnia 29 kwietnia w atrium Gimnazjum nr 3 w Knurowie odbył się konkurs rejonowy dla szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I-III „Mały Ratowniczek"i dla klas IV-VI „Mały Ratownik". Naszą szkołę reprezentowały: Wiktoria Weisman- uczennica klasy II b i Martyna Szabat- uczennica klasy V b. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Ostateczne rezultaty po napisaniu testu to efekt dogrywek, gdzie należało wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przy krwotoku z nosa i omdleniach. Tym bardziej gratulujemy trzecich miejsc na podium, jakie zajęły uczennice w odpowiednich dla siebie kategoriach.

 

SKLEPIK Z DRUGIEJ RĘKI

Jak co roku w grudniu otwieramy sklepik, w którym sprzedajemy używane, ale będące jeszcze w dobrym stanie zabawki, ozdoby choinkowe, książki, filmy DVD, gry planszowe i komputerowe. Ideą sklepiku jest pozyskanie pieniędzy na cel charytatywny. Członkowie SKPCK przeznaczą je na wirtualną adopcję naszego psa–Joszy.

 

KWESTA

W niedzielę – 02.12.12 r. członkowie SKPCK kwestowali przed Kościołem Matki Boskiej Szkaplerznej w Gierałtowicach. Uczestniczyli w ten sposób w ogólnopolskiej akcji „Pomocna dłoń". Zebrano 1799,07zł. Pieniądze te przeznaczone będą na zakup świątecznych paczek. Serdecznie dziękujemy Ks. Proboszczowi Markowi Sówka za umożliwienie przeprowadzenia akcji, Pani Elżbiecie Michalik, Pani Małgorzacie Socha, Panu Stefanowi Duda za opiekę nad uczniami, rodzicom, którzy zezwolili kwestować swoim dzieciom oraz wszystkim mieszkańcom Gierałtowic za tak hojne datki.

 

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Od 22 do 26 listopada świętują Honorowi Dawcy Krwi. Członków SKPCK odwiedził prezes Klubu HDK-PCK im. dra F. Ogana w Knurowie pan Adam Pobłocki. Krwiodawcom zrzeszonym w klubie udało się zebrać w tym roku 42 litry krwi. To dar bezcenny, ratujący ludzkie życie. Pan prezes przekazał nam ulotki, które mają zachęcać dorosłych do zostania dawcą krwi lub szpiku. Przypominamy, że mogą to być osoby zdrowe, które ukończyły 18 lat.

W naszej szkole można obejrzeć okolicznościową wystawę prac plastycznych wykonaną przez uczniów na zajęciach koła technicznego. Zapraszamy!

 

 Kurs pierwszej pomocy

 

Pani Dorota Stanek, instruktorka i przedstawicielka PCK z Knurowa przeprowadziła w dniu 15 listopada profesjonalny kurs pierwszej pomocy. Członkowie SK PCK zapoznali się z zasadami obowiązującymi przy udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności, omdlenia, zranienia, złamania zamkniętego i otwartego, krwotoku z nosa, poparzenia skóry. Wszyscy uczniowie sprawnie przeprowadzali resuscytację. Członkowie SK PCK otrzymają certyfikaty ukończenia kursu i na pewno będą wiedzieli, co robić w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. Stali się małymi ratownikami.

 

 

Ładny uśmiech

W środę 31 października odbyło się spotkanie członków SKPCK z Panią stomatolog Magdaleną Baksik – Gurdek. Dbałość o higienę jamy ustnej czyli odpowiednia technika szczotkowania zębów, stosowanie nitki dentystycznej, płynów do płukania jamy ustnej, właściwe odżywianie się, a przede wszystkim kontrole stanu uzębienia u dentysty to droga do bycia właścicielem ładnego uśmiechu. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali szczoteczki i pasty do mycia zębów.


Członkowie SK PCK apelują:

Pomóżmy kasztanowcom !!!

Szrotówek kasztanowcowiaczek ma niecałe 4 mm, a rozpiętość jego skrzydeł sięga 1 cm. Poczwarki zimują na starych liściach leżących pod drzewami. Budzą się w końcu kwietnia i wędrują po pniach do korony drzew. Samice składają na zewnętrznej stronie liści kasztanowca około 40-60 jaj, z których po 10 dniach wylęgają się larwy i natychmiast zaczynają wgryzać się w miękisz liści, zaś po 6 tygodniach przechodzą w stadium poczwarek, z niektórych wylatują motyle, dając początek nowemu pokoleniu, ale około jedna trzecia poczwarek, owiniętych w gruby kokon, czeka do przyszłego roku.

Metody zwalczania:

Wcześniej stosowano szczepienia. Żeby wstrzyknąć lekarstwo, trzeba było robić nawierty w drzewie. Okazało się, że w ten sposób sporo drzew zostało mechanicznie uszkodzonych. Teraz praktykuje się inną metodę. Owija się pnie folią z lepikiem wymieszanym z feromonami. Te skomplikowane związki chemiczne produkowane przez owady służą do odnajdywania się osobników tego samego gatunku. Są odczuwalne dla osobnika płci przeciwnej ze znacznej odległości, a co więcej, są silnym afrodyzjakiem. Owady, które zimują w liściach, gdy wspinają się po drzewie, wchodzą na folię, przyklejają się i giną. Kolejnym krokiem w walce z natrętami jest zamontowanie w koronach drzew "klatek" wypełnionych wodą i nasączonych feromonami. Latające samce zwabione miłosnym zapachem samic wpadną tam oszołomione i utopią się.

Aby wspomóc zniszczenie populacji żarłocznego motyla, możemy umieścić na kasztanowcach, ale także jaworach i klonach pospolitych budki lęgowe dla sikorek, które są naturalnym wrogiem szrotówek. Najprostszym sposobem jest jednak grabienie, a później spalanie liści.


 

Akcja "Chroń dziecięce uśmiechy"

Z nowym rokiem szkolnym 2013/2014 ruszyła ogólnopolska akcja edukacyjno-profilaktyczna programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy", organizowana przez Wrigley Poland wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Patronat honorowy nad programem „Chroń Dziecięce Uśmiechy" objęli: Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyna Szumilas i Konsultant Krajowy w Dziedzinie Stomatologii Dziecięcej.

Nauczyciele naszej szkoły przeprowadzą zajęcia, podczas których uczniowie dowiedzą się, jak prawidłowo dbać o swoje zęby. Odwiedzi nas też stomatolog.

zeby

 


 

Pomóżmy kasztanowcom!

Ocal swojego kasztanowca – zgrab jego chore liście to hasło tegorocznej ogólnopolskiej akcji grabienia liści kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Grabienie i utylizacja liści kasztanowców z poczwarkami tego szkodnika to najprostsza i najtańsza metoda ograniczenia jego populacji.

JAK TO ZROBIĆ? WYSTARCZY:

• Zgrabić spod kasztanowców liście - najlepiej od razu po ich opadnięciu;

• Zebrać liście do worków (wypełnione worki należy mocno zawiązać!);

• zutylizować- np. paląc lub zakopując pod 30 cm warstwą ziemi.

Zebrane liście można również oddać do kompostowania, pod warunkiem jednak, że kompostowisko jest znacznie oddalone od kasztanowców. Sam kompost uzyskany z liści z poczwarkami szrotówka należy używać najwcześniej od jesieni następnego roku, używanie go wiosną grozi „rozsianiem" poczwarek szrotówka i umożliwi wylęg motyli na wiosnę.

Członkowie SKPCK podjęli już akcję i zachęcają wszystkich do ratowania kasztanowców w pobliżu swoich miejsc zamieszkania.

 


DZIAŁALNOŚĆ SK PCK W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Światowy Dzień Zwierząt

Dnia 6 października z okazji Światowego Dnia Zwierząt w auli szkoły uczniowie prezentowali zwierzęta, które hodują w domu. Oprócz chomików, świnek morskich, papug, rybek akwariowych, żółwi, królików, patyczaków mogliśmy podziwiać tchórzofretkę, gołębie, raki a nawet kurę. Jak co roku wystawę zwiedziły przedszkolaki i gimnazjaliści. Uczniowie wykonali też tematyczne prace plastyczne zaprezentowane na wystawce „Moje ulubione zwierzątko".


Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Od 22 do 26 listopada Honorowi Dawcy Krwi obchodzą swoje święto. Członków SKPCK odwiedził pan Adam Pobłocki, który oddaje krew potrzebującym od 1979 r. W czasie prelekcji podkreślił znaczenie krwi jako lekarstwa ratującego życie. Dzieci otrzymały broszurki zachęcające do honorowego oddawania krwi. Przekażą je dorosłym, bo tylko ten, kto ukończył 18 lat i jest zdrowy może zostać Honorowym Dawcą Krwi. Na zajęciach technicznych i świetlicy uczniowie wykonali tematyczne plakaty, które zaprezentowali na okolicznościowej wystawce.

Dziękujemy PCK z Knurowa za podarowane jabłka dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.


 

Sklepik z drugiej ręki

Od 15 do 18 grudnia członkowie SKPCK sprzedawali używane zabawki, książki, gry planszowe, filmy DVD, ozdoby choinkowe. Uzyskana ze sprzedaży kwota 308 pozwoli dalej finansować wirtualną adopcję psa.

Wszystkim. którzy wsparli naszą akcję charytatywną serdecznie dziękujemy.

Obecnie naszym podopiecznym jest Mars ze Schroniska Psitulmnie w Zabrzu - Biskupicach.
Mars jest sympatycznym, przyjaznym psiakiem, który jest nieco rozczarowany tym, że trafił do schroniska. Na pewno miał dom i kochającego właściciela. A tu wokół niego dużo nieznajomych piesków i ludzi. Mars nie do końca potrafi się oswoić z tym faktem. Wciąż wyczekuje, bo ma nadzieję, że może wróci to, co jeszcze niedawno miał.

mars

 

 


 

Wizyta w Schronisku Psitulmnie w Zabrzu - Biskupicach

Członkowie SKPCK oraz uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną przez cały styczeń zbierali karmę dla psów i kotów, kocyki, miski, zabawki. W pierwszy dzień ferii przekazali dary, w tym aż 50 kg karmy dla podopiecznych Schroniska Psitulmnie w Zabrzu- Biskupicach. Przy okazji odwiedzili Marsa – naszego wirtualnie zaadoptowanego psa. Dzieci bardzo wzruszył los zwierząt ze schroniska. Choć nie jest im tam źle to życzymy im jak najszybszej realnej adopcji.


Koszyczki wielkanocne

Członkowie SKPCK i uczniowie uczęszczający na świetlicę przez miesiąc marzec zbierali słodycze. Wypełnili nimi po brzegi wykonane przez uczniów klas piątych koszyczki. Te świąteczne podarki trafiły do potrzebujących.
Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.

 


Konkurs PCK MAŁY RATOWNIK

W atrium Zespołu Szkolnego nr 1 w Knurowie odbył się etap rejonowy konkursu. Wiktoria Weisman uczennica klasy IVb zajęła I miejsce w kategorii klas IV –VI i tym sposobem zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Alicja Rożek uczennica klasy IIIa w kategorii klas I-III zdobyła IV miejsce.

Serdecznie gratulujemy, a Wiktorii życzymy dalszych sukcesów!


Krew ratuje życie

W ramach obchodow Tygodnia PCK uczniowie klas IV- VI na lekcjach plastyki i zajęć technicznych wykonali plakaty, których przesłaniem jest honorowe krwiodawstwo. Krew jest bowiem niezastąpionym lekiem, nazywana jest darem życia.


 Tydzień PCK

W Klubie Gama w Knurowie w dniu 21.05.2015 r. odbyła się uroczystość z okazji Tygodnia PCK. Pani Krystyna Dziedzic - wiceprezes ZRPCK w Knurowie podsumowała działania organizacji na terenie Knurowa i sąsiednich gmin, w tym Gminy Gierałtowice. Podkreśliła znaczącą rolę Szkolnych Kół PCK. Uroczystość była też okazją do wręczenia nagród dla laureatów przeprowadzonych konkursów PCK. Z naszej szkoły nagrodzona została uczennica klasy IVb Wiktoria Weisman, która zajęła I miejsce w rejonowym etapie konkursu „Mały Ratownik". Wiktoria będzie nas reprezentować na etapie wojewódzkim, który odbędzie się 09.06.2015 r. w Katowicach.

DYPLOM

 


 

 Finał konkursu PCK MAŁY RATOWNIK

W Biurze Okręgowym PCK w Katowicach odbył się etap wojewódzki konkursu. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu i wykonanie pracy plastycznej „PCK – oczami dziecka". Naszą szkołę w konkursie reprezentowała Wiktoria Weisman – uczennica klasy IVb. Ostatecznie zajęła IV miejsce.

Serdecznie gratulujemy!


Spotkanie z wolontariuszką  ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Psitulmnie” w Zabrzu

Podczas prelekcji pani Magdaleny Szyndowskiej uczniowie uczęszczający na świetlicę i uczniowie z klasy IV b oraz V a dowiedzieli się, jak należy opiekować się zwierzętami, by potem nie trafiały do schroniska, jak rozumieć „język ciała psa", by uniknąć zagrożenia, jakie są sposoby znakowania psów, by poznać jego właściciela? Wraz z wolontariuszką przybył do nas pies Czordżi. Poszkodowany Czordżi w wypadku trafił do schroniska. Odzyskał jednak zaufanie do ludzi i czeka na adopcję.


DZIAŁALNOŚĆ SK PCK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Oto nasz nowy podopieczny- DINI

Od września mamy nowego podopiecznego ze schroniska Psitulmnie w Zabrzu.

Dini to duży, starszy psiak w typie owczarka niemieckiego. Na wybiegu szuka piłeczki, zabaweczki czy kamyczka i zachęca człowieka do zabawy. Największą radość sprawia mu bieganie za rzuconą specjalnie dla niego zabawką. Cieszy się niezmiernie z wykonywanej roli. Bardzo pozytywny, miły, mimo wieku jest energicznym psiakiem z ogromnymi chęciami spędzania wspólnego czasu z człowiekiem.

dini


 

 Światowy Dzień Zwierząt- wystawa NASI ULUBIEŃCY

Światowy Dzień Zwierząt – to święto obchodzone corocznie 4 października w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt trwający do 10 października. Obchody Dnia mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. W naszej szkole odbyła się z tej okazji wystawa zwierząt. Dzieci mogły pochwalić się swoimi podopiecznymi. Przyniosły chomiki, świnki morskie, króliki, papugi, myszoskoczki, żółwie, rybki akwariowe, a nawet przepiórki chińskie, gołębia i kurę Zdzisię. Wystawę zwiedzili uczniowie szkoły podstawowej, przedszkolaki i uczniowie gimnazjum.

Podczas wystawy odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz pieska Diniego adoptowanego wirtualnie, a na korytarzu jeszcze przez kilka dni można obejrzeć prace plastyczne uczniów poświęcone ulubionym zwierzakom.


 Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy I a pod opieką p. Urszuli Ficek przystąpili do programu Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby.

 Więcej na temat działalności Szkolnego Klubu Wiewiórka


 Chroń Dziecięce Uśmiechy

Wolontariusze PCK z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przedstawili dla uczniów klasy V b ciekawą prelekcję dotyczącą dbania o zęby. Szczególną uwagę zwrócili na pokarmy, które należy spożywać, by mieć zdrowe zęby oraz na właściwą higienę jamy ustnej. Duże zainteresowanie wzbudziły u uczniów dawne sposoby czyszczenia uzębienia np. ości ryb czy piasek. Wolontariusze działają w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Chroń Dziecięce Uśmiechy", zachęcają do przeglądów dentystycznych oraz dbania o zdrowy uśmiech.


 

Tydzień Honorowego Krwiodawstwa

Prezes HDK w Knurowie Pan Adam Pobłocki przedstawił członkom SKPCK ciekawą prelekcję „Oddawanie krwi – współczesny patriotyzm". Od dawna krew stosowano w leczeniu wielu chorób i urazów. Ponieważ nie można jej zastąpić żadnym lekarstwem niebagatelne znaczenie ma Honorowe Krwiodawstwo, które ratuje życie i zdrowie wielu ludzi. Obchody Tygodnia HDK uświetniła wystawa plastyczna „Dając krew – dajemy życie". Prace wykonane pod opieką nauczyciela zajęć technicznych Pani Teresy Ral wykazują bardzo dużą kreatywność uczniów.


 Kwesta PCK Pomocna Dłoń

Członkowie SKPCK kwestowali w szkole w czasie zebrań rodziców, które odbyły się dnia 24 listopada. Zebrano 847,05 zł. Uzyskane fundusze przeznaczymy na świąteczne paczki dla potrzebujących dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!


 Sklepik z drugiej ręki

Od 07.12 do 09.12 otwarty był w naszej szkole sklepik. Członkowie SKPCK sprzedawali w nim rzeczy używane ale w dobrym stanie: zabawki, plastikową biżuterię, puzzle, gry planszowe i komputerowe.

Ze sprzedaży uzyskano kwotę 291,52 zł. Pieniądze przeznaczymy na wirtualną adopcję psa Gacka ze schroniska Psitulmnie w Zabrzu –Biskupicach.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję charytatywną!


Z wizytą w Psitulu

W czasie ferii członkowie SKPCK wyjechali do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psitul mnie w Zabrzu-Biskupicach. Tam pracownik Pani Magdalena Szyndowska zapoznała ich z zasadami pracy w wolontariacie na rzecz schroniska. Wizyta była też okazją do przekazania darów: karmy, misek, kocyków, zabawek.
Wszystkim, którzy w naszej szkole przyłączyli się do zbiórki darów serdecznie dziękujemy!


Wielkanocne koszyczki

Święta tuż, tuż! Chcemy, by wszyscy spędzili je w zdrowiu, spokoju i radości. Członkowie SKPCK zbierali słodycze, które w wykonanych przez uczniów klasy V b na zajęciach technicznych koszyczkach przekazane zostały potrzebującym dzieciom.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji charytatywnej składamy serdeczne podziękowania!


 

 

 Sukces Wiktorii i Natalii

21 kwietnia w Atrium Zespołu Szkół nr 1 w Knurowie odbył się etap rejonowy konkursu PCK „Mały Ratownik". Naszą szkołę reprezentowały: Natalia Gąstoł – uczennica klasy II b (opiekun p. Zdzisława Popiel) i Wiktoria Weisman – uczennica klasy V b (opiekun p. Barbara Rapcia).

Dziewczyny wykazały się obszerną wiedzą dotyczącą historii PCK i sposobów udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka.
Zajęły II miejsce, każda w swojej kategorii. Serdecznie gratulujemy!!!


 

Zdrowy Czerwony Kapturek

W kwietniu obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z uczniami klasy V b zaprezentowali swoim kolegom krótkie przedstawienie promujące zdrowy styl życia pt. „Zdrowy Czerwony Kapturek". Na przykładzie babci, wilka i Czerwonego Kapturka zachęcali do spożywania warzyw i owoców oraz dbania o higienę osobistą.


Tydzień PCK

W tym roku mija 95 lat działalności Szkolnych Kół PCK. Uroczystość w ramach obchodów „Tygodnia PCK", która odbyła się 23 maja w Klubie Gama w Knurowie była okazją do podsumowania akcji podejmowanych przez koła w roku szkolnym 2015/2016.
Nasze SKPCK, którego opiekunem jest Pani Barbara Rapcia zostało wyróżnione jako najaktywniejsze na terenie zarządzanym przez Okręgowy Zarząd PCK w Knurowie.
Zdobyte I miejsce jest zasługą przede wszystkim uczniów, którzy chętnie włączają się do proponowanych przedsięwzięć, godnie nas reprezentują w konkursach: „Mały Ratownik", Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia czy Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Młodzi ratownicy za swoje osiągnięcia zostali nagrodzeni podczas uroczystości.

Opiekun SKPCK dziękuje też nauczycielom Pani Teresie Ral i Pani Joannie Tyc za organizowanie tematycznych konkursów plastycznych, wspieranie wszystkich akcji, Pani Urszuli Ficek za kierowanie pracą Szkolnego Klubu Wiewiórki i Pani Zdzisławie Popiel za przygotowywanie uczennicy do konkursu.


 Goście z Psitula

Prezentacja „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Psitul mnie" przybliżyła uczniom klasy V b działalność schroniska w Zabrzu Biskupicach. Podopieczni tej placówki to zwierzęta niechciane, często skrzywdzone przez człowieka. Musimy więc pamiętać o bezpiecznym zachowaniu się w ich obecności. Tylko miłość i wieloletnia opieka nad nimi jest w stanie przywrócić im wiarę w nas - ludzi. A warto, istnieje bowiem wiele przykładów jak psy mogą nam pomagać. Pani Magdalena Szyndowska przybyła na spotkanie z Dżusem. Pies od wielu lat przebywa w schronisku i czeka na adopcję. Życzymy mu tego z całego serca.


 DZIAŁALNOŚĆ SK PCK W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Tydzień PCK 2017r.

W ramach obchodów Tygodnia PCK, 24 kwietnia w Klubie Gama w Knurowie odbyło się uroczyste podsumowanie czerwonokrzyskiej działalności Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża. Była to również okazja do nagrodzenia laureatów konkursów. Z naszej szkoły wyróżnieni zostali Martyna Szabat – uczennica klasy IIIB, laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz drużyna Młodzi Ratownicy w składzie: Adrianna Bednarek, Karolina Kaletka, Kamila Slany, Martyna Spyra i Martyna Szabat. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!


 

 

Tydzień PCK 2017

Obchody tego święta to okazja, by zachęcić wszystkich do aktywnego, zdrowego stylu życia, a także uwrażliwienia na konieczność niesienia pomocy potrzebującym.
Uczniowie klasy IV c w przedstawieniu „Zdrowo żyć" namawiali kolegów, koleżanki i przedszkolaków do właściwego odżywiania się, bogatego w różnorodne witaminy, dbania o stan uzębienia. Wystawa plastyczna „Twoja krew – moje życie" podkreśliła znaczenie krwi w ratowaniu zdrowia i życia.
24 kwietnia w Klubie Gama w Knurowie odbyło się uroczyste podsumowanie czerwonokrzyskiej działalności Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża. W trakcie uroczystości nagrodzono laureatów konkursu Mały Ratownik. Z naszej szkoły wyróżnione zostały Wiktoria Weisman – uczennica klasy VI b i Natalia Gąstoł – uczennica klasy III b. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!


 

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 2017

25 kwietnia odbył się rejonowy etap konkursu. W zawodach uczestniczyło 6 drużyn gimnazjalnych i 2 ze szkół ponadgimnazjalnych. Drużyna Młodych Ratowników w składzie Karolina Kaletka (kapitan drużyny), Adrianna Bednarek, Kamila Slany, Martyna Spyra, Martyna Szabat godnie reprezentowały naszą szkołę. Zajęły I miejsce wśród gimnazjów, a II miejsce w całym konkursie. Serdecznie gratulujemy!

 

Konkurs PCK Mały Ratownik 2017

25 kwietnia odbył się etap rejonowy konkursu. Uczennice naszej szkoły wykazały się dużą wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy, historii PCK, profilaktyki zdrowia. Wiktoria Weisman – uczennica klasy VIb zajęła II miejsce w kategorii klas IV – VI, a Natalia Gąstoł - uczennica klasy IIIb zajęła III miejsce w kategorii klas I-III. Serdecznie gratulujemy!

 

Naucz się dzielić z innymi

Członkowie SKPCK znów podjęli akcję charytatywną Wielkanocny Koszyczek. Przedświąteczna atmosfera skłania do obdarowywania innych, zwłaszcza tych potrzebujących. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, a uczniom klas VIb, Va i IVc za przepiękne koszyczki, które wykonali pod opieką p. Teresy Ral i p. Barbary Rapci.

 

Kurs Pierwszej Pomocy

W tym roku szkolnym kurs dla uczniów klasy IIA prowadził ratownik Grupy Ratownictwa PCK Zabrze Pan Maciej Sikora. W dostępny i praktyczny sposób przedstawił uczniom procedury postępowania w nagłych, zagrażających życiu przypadkach. Uczniowie uczyli się pozycji bocznej ustalonej, RKO, pierwszej pomocy udzielanej ofiarom wypadku samochodowego, przy złamaniu otwartym, skaleczeniach, zawale serca, zadławieniu, wstrząsach anafilaktycznym i hipowolemicznym. Ratownik podkreślił, że nie można przejść obojętnie obok osób poszkodowanych, należy też zawsze dbać o swoje bezpieczeństwo.

Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi

certyfikat pck


 

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap rejonowy

16 grudnia w siedzibie Oddziału Rejonowego PCK w Knurowie odbył się etap rejonowy konkursu. Naszą szkołę godnie reprezentowała Martyna Szabat – uczennica klasy IIIB, zajmując wysokie II miejsce. Serdecznie gratulujemy!


 Jabłko na drugie śniadanie

Okręgowy Oddział PCK w Knurowie przekazał nam jabłka. Nikogo nie trzeba przekonywać, że zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowym należy dostarczać organizmowi witamin. Sięgajmy więc po te owoce, by wzmacniać swoją odporność. Dziękujemy Panu Józefowi Buchczykowi i Panu Eugeniuszowi Piekiełko za dostarczenie darów do naszej szkoły.
Życzymy wszystkim smacznego!


 Sklepik z drugiej ręki 2016

Członkowie SKPCK przez cały tydzień sprzedawali podarowane przez uczniów używane, ale w dobrym stanie zabawki, książki, plastikową biżuterię, filmy, gry planszowe. Zebrane fundusze w kwocie 210 zł, zostaną przekazane na wirtualną adopcję psa ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psitulmnie w Zabrzu - Biskupicach. Obecnie naszym podopiecznym jest Majlo.


 Łączy nas krew, która ratuje życie

Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie". Celem projektu jest obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi oraz kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów. Na wybranych zajęciach nauczyciele przeprowadzili tematyczne lekcje – Łączy nas krew, która ratuje życie, quizy, pokazali film Narodowego Centrum Krwiodawstwa. W związku z obchodzonym Tygodniem Honorowego Krwiodawstwa prezes HDK w Knurowie Pan Adam Pobłocki przeprowadził pogadankę dla uczniów klasy VIb. Podkreślił znaczenie krwi jako leku oraz konieczność jej oddawania przez dorosłych dla ratowania ludzkiego życia. Akcję uświetniła też wystawa plastyczna umiejscowiona na korytarzu szkolnym do obejrzenia której zachęcamy.


 Kwesta uliczna PCK

W niedzielę 27 listopada członkowie SKPCK i chętni wolontariusze z gimnazjum kwestowali w ramach akcji „Pomocna Dłoń". Zebraliśmy 1681,31zł. Pieniądze będą przeznaczone na zakup świątecznych paczek dla potrzebujących dzieci. Składam serdeczne podziękowania Pani dyrektor Urszuli Cieślik za umożliwienie przeprowadzenia tej akcji, wszystkim darczyńcom, którym nie jest obojętny los innych ludzi, kwestującym dzieciom i młodzieży, ich rodzicom za wyrażenie zgody na kwestowanie, a także Pani Teresie Ral i Pani Małgorzacie Socha, które sprawowały opiekę nad kwestującymi.

Opiekun SKPCK Pani Barbara Rapcia


 

Podsumowanie czerwonokrzyskiej działalności kół PCK rok 2017/2018

W Klubie Gama w Knurowie odbyła się uroczystość z okazji Tygodnia PCK. Była to okazja do podsumowania działalności członków ORPCK Knurów w tym naszego Szkolnego PCK. W trakcie uroczystości nagrodzono laureatów konkursów - również uczniów ZSP Gierałtowice – Marię Konieczny z klasy 3A gimnazjum, Natalię Gąstoł z klasy 4b i Aleksandra Cichór z klasy 3a szkoły podstawowej.

 


 

 

Bieg samarytański

Rokrocznie uczniowie klas IV-VI rozpoznają symulowane przez gimnazjalistów urazy i starają się udzielić pierwszej pomocy. Tym razem pamiętając oczywiście o swoim bezpieczeństwie tamowali krwotok z nosa, pomagali osobie, która zemdlała, była nieprzytomna, złamała rękę lub nogę, doznała ataku padaczki. Najlepiej poradzili sobie, zajmując ex aequo I miejsce uczniowie klasy IVb i VcDrugie miejsce przypadło klasie VIa, a trzecie miejsce klasie Vb.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 2018

Tegoroczny konkurs zaskoczył wszystkich niespotykanymi dotąd pozorowanymi sytuacjami, w których przyszło drużynom Młodych Ratowników udzielać pierwszej pomocy. Poszkodowanymi byli uczestnicy imprez, którzy „spożywali" substancje uzależniające i posypywali się kolorowymi proszkami. Ratownicy musieli pomóc uczennicy, która właśnie zaczęła „rodzić". W mgnieniu oka znaleźli się na terenie skażonym nieznaną substancją. Później zrozpaczona matka potrzebowała pomocy dla swojego nieprzytomnego dziecka, a za rogiem czekał na pomoc użądlony przez owada chłopak, a do tego test pisemny i klasyczne RKO. Drużyna naszej szkoły w składzie: Aleksander Kocaj (kapitan drużyny), Justyna Erfurt, Marta Goldmann, Maria Konieczny, Wiktor Michalski zajęła IV miejsce wśród drużyn gimnazjalnych, a ostatecznie V miejsce wśród drużyn ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Serdecznie gratulujemy!!!

Szczególne podziękowania należą się naszym pozorantkom: Monice Materze i Wiktorii Nocoń, które zachwyciły wszystkich uczestników swoją grą aktorską.

Dziękujemy też Zespołowi Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Gierałtowicach , a w szczególności Pani Agnieszce Adamczyk za reprezentacyjne koszulki PCK.

 


 

Kurs pierwszej pomocy 2018 

3 - 4 minuty to tak mało dla ratujących a tak wiele dla poszkodowanego. Wystarczy powiadomić pogotowie ratunkowe i mieć to z głowy. Ale jeśli zechcesz możesz nawet uratować komuś życie. Pamiętając o swoim bezpieczeństwie szybko ocenisz jakiej pierwszej pomocy udzielić. Mając na uwadze powyższe zasady ratowniczka PCK Zabrze uczyła uczniów klasy IIA resuscytacji krążeniowo - oddechowej, właściwego zachowania się przy pomaganiu ofiarom wypadku komunikacyjnego, a także postępowania przy zakrztuszeniu się, oparzeniach, odmrożeniach, omdleniu czy zawale serca.


 

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia  - etap rejonowy

15 grudnia w siedzibie ORPCK w Knurowie odbył się etap rejonowy konkursu. Uczestnicy musieli rozwiązać test jednokrotnego wyboru dotyczący prawidłowego odżywiania się, pierwszej pomocy oraz ekologii. Uczennica klasy IIIA naszego gimnazjum Maria Konieczny zajęła w konkursie zaszczytne II miejsce. Serdecznie gratulujemy.

PICT6755 resize


 

  22-26 listopada- Dni Honorowego Krwiodawstwa

Krew to bezcenny dar serca, dar życia. Podaruje ją każdy, kto rozumie jaką wartość ma ona dla tych, którzy jej potrzebują. Każdy to znaczy osoba zdrowa w wieku od 18 do 65 lat. Spotkanie uczniów klasy 4b z prezesem HDK w Knurowie Panem Adamem Pobłockim to okazja do promowania idei honorowego krwiodawstwa, podziękowanie tym, którzy bezinteresownie oddają cząstkę siebie, by ratować innych. Dni Honorowego Krwiodawstwa w naszej szkole uświetniła wystawa plastyczna wykonana przez uczniów pod opieką Pani Grażyny Lubszczyk i Pani Joanny Tyc, zachęcająca do poznania swoich grup krwi oraz dzielenia się z innymi tym bezcennym lekiem.


 

Akcja charytatywna na rzecz psa ze schroniska

Członkowie SKPCK wraz z uczniami klasy 4b wzięli udział w akcji charytatywnej. Sprzedawali rzeczy używane: zabawki, gry planszowe, puzzle, ozdoby choinkowe, książki za przysłowiową złotówkę.
Zebrana kwota 340 zł przeznaczona będzie na wirtualną adopcję psa. Obecnie opiekujemy się Maszą ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psitulmnie mnie w Zabrzu- Biskupicach.


 

Kwesta "Pomocna dłoń"

W niedzielę 3 grudnia członkowie SKPCK kwestowali w celu pozyskania funduszy na świąteczne paczki dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy. Zebraliśmy 1848,43 zł.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność, kwestującym dzieciom i ich rodzicom, a także nauczycielom sprawującym opiekę nad kwestującymi Pani Teresie Ral i Pani Elżbiecie Michalik.

Opiekun SKPCK Barbara Rapcia


Odwiedziny w schronisku

Członkowie SKPCK odwiedzili w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Psitulmnie w Zabrzu wirtualnie zaadoptowanego przez naszą szkołę psa Maszę. Pies podzielił los innych niechcianych i zaniedbywanych przez ludzi zwierząt. W schronisku znalazł miejmy nadzieję tymczasowe lokum. Wciąż oczekuje na realną adopcję. Wizyta w Psitulu była też okazją do przekazania darów: kocy, misek, zabawek, karmy. Wszystkim, którzy wzięli udział w tej charytatywnej akcji składamy serdeczne podziękowania.


  Darów moc na Wielkanoc

Członkowie SKPCK w przeprowadzonej charytatywnej akcji zebrali bardzo dużą ilość smakołyków, które w wykonanych na zajęciach plastycznych wielkanocnych koszyczkach trafiły do potrzebujących dzieci z naszej szkoły. Wszystkim, którzy przyłączyli się do tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy!


  Polsko, uśmiechaj się!

Od 7 maja do 22 czerwca 2018 r. marka Colgate, we współpracy z PCK przeprowadza w szkołach kompanię edukacyjną „Polsko uśmiechaj się". Ma ona na celu uczyć najmłodszych jak uniknąć próchnicy zębów. Wystarczy poznać odpowiednie zasady dbania o zdrowie jamy ustnej i je regularnie stosować. Ważne jest też odpowiednie odżywianie, pozbawione nadmiaru cukru. O tym wszystkim uczniowie klas I-III naszej szkoły dowiedzieli się na zajęciach zorganizowanych przez SKPCK. Dużą pomocą był tu film Radosny uśmiech, Radosna Przyszłość, w którym Drużyna Doktora Ząbka za pomocą nitki, pasty, szczotek do zębów oraz płynu do płukania zębów obroniła Zębolandię przed groźnymi bakteriami. Członkowie SKPCK przekazali dzieciom materiały edukacyjne oraz pasty i szczoteczki do zębów marki Colgate.


Wielkanocne koszyczki

Członkowie SKPCK zorganizowali w szkole zbiórkę słodyczy. Wypełnili nimi wielkanocne koszycki wykonane przez uczniów na zajęciach techniki. Dary trafiły do dzieci z potrzebujących rodzin, będących uczniami naszej szkoły. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!


 

XXVI Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 2018

14 grudnia w siedzibie ORPCK w Knurowie odbył się etap rejonowy konkursu. Uczestnicy rozwiązywali bardzo trudny test jednokrotnego wyboru dotyczący przede wszystkim zawartości pierwiastków i substancji chemicznych w organizmie człowieka. Doskonale z testem poradziła sobie uczennica naszego gimnazjum Marta Goldmann. Zajęła I miejsce i tym samym zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w marcu 2019 r. w Katowicach. Serdecznie gratulujemy!!!


 XXVI Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

29 listopada odbył się etap szkolny konkursu. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru dotyczący zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, znajomości zasad pierwszej pomocy oraz profilaktyki uzależnień. Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła Marta Goldmann uczennica z klasy IIIA gimnazjum i to ona będzie reprezentować naszą szkołę w etapie rejonowym konkursu, który odbędzie się 14.12.2018 r. w siedzibie ORPCK w Knurowie. Serdecznie gratulujemy!


Sklepik z drugiej ręki

W dniach od 03.12. do 07.12.2018 r. członkowie SKPCK otworzyli sklepik, w którym sprzedawali przyniesione przez uczniów używane, ale w dobrym stanie zabawki, książki, gry komputerowe i planszowe, ozdoby świąteczne itp.

Zebrane fundusze w kwocie 400 zł przeznaczone będą na wirtualną adopcję psa Tracza ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu- Biskupicach. Wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy włączyli się do tej charytatywnej akcji składamy serdeczne podziękowania.


Opiekun SKPCK Barbara Rapcia


 Wigilia plenerowa w Knurowie

ORPCK w Knurowie po raz pierwszy zorganizował Wigilię dla bezdomnych oraz osób starszych i samotnych. Na placu w Centrum Handlowym „Merkury" zastępca prezydenta Knurowa Pan Piotr Surówka i przewodniczący Rady Miasta Pan Tomasz Rzepa złożyli świąteczne życzenia, natomiast modlitwę odmówił ks. Piotr Larysz. Uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem, spożywali postne potrawy i wspólnie kolędowali.
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły również przyłączyli się do tego charytatywnego przedsięwzięcia. Wigilijny stół ozdobiły kartki świąteczne wykonane przez Panią Beatę Kulasę i pierniczki upieczone lub zakupione przez uczniów i ich rodziców. Mocnym akcentem był też występ chórku szkolnego, który pod batutą Pani Beaty Stawowy wykonał przepiękne utwory: Dzisiaj w Betlejem, Kolęda dla nieobecnych, Lulaj go Matko, Znak pokoju. Wszystkim uczestnikom (uczniom, rodzicom, nauczycielom) składam serdeczne podziękowania.


Opiekun SKPCK Barbara Rapcia


 

Orbit dzieli się uśmiechem


„Dziel się uśmiechem" to ogólnopolski program PCK, firmy Mars Polska, producenta gum do żucia Orbit, Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej skierowany do dzieci, którego celem jest budowanie świadomości, jak ważna jest właściwa pielęgnacja zębów oraz jak skutecznie dbać o ich wygląd. Do programu przystąpili uczniowie klasy 5b, którzy od grudnia do marca poznawali cztery proste kroki higieny jamy ustnej: szczotkuj, czyść, żuj, kontroluj oraz tajniki zdrowej diety, która pozytywnie wpływa na zdrowie zębów. W trakcie realizacji zajęć rozwiązywali też tematyczne quizy, ankiety, wykonywali doświadczenia.


 

W Psitulu

Członkowie SKPCK wybrali się do schroniska, by przekazać zebrane dary: karmę, miski, koce, zabawki, smycze. Mieli też okazję odwiedzić adoptowanego wirtualnie przez naszą szkołę psa Tracza. Ma się dobrze. Wolontariusze z Psitula wiedzą o swoich podopiecznych wszystko. Dbają nie tylko o to, by mieli co jeść, byli zdrowi, ale, by traktowali człowieka jak przyjaciela. Czasami, ze względu na to jak zostali wcześniej potraktowani jest to niezmiernie trudne.
Dziękujemy nauczycielom, uczniom naszej szkoły i ich rodzicom za udział w zbiórce darów na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Psitulmnie" w Zabrzu- Biskupicach.


 Kurs pierwszej pomocy

Praca ratownika medycznego jest trudna i odpowiedzialna. Nie może on ulegać emocjom, lecz w sposób opanowany, a przede wszystkim skuteczny pomagać poszkodowanym. Pani Ania już po raz drugi odwiedziła naszą szkołę. Tym razem szkoliła uczniów klasy 5b i członków koła „Młodzi Ratownicy". Uczniowie ćwiczyli pozycję boczną ustaloną, resuscytację krążeniowo-oddechową, pierwszą pomoc przy oparzeniach, odmrożeniach, ranach. Ratowniczka w czasie zajęć podkreślała, iż podczas udzielania pomocy najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo!!!


 

 

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK- finał okręgowy

15 marca odbył się etap okręgowy konkursu. Uczniowie oceniani byli za wcześniej przygotowaną akcję prozdrowotną i napisany test jedno- i wielokrotnego wyboru. Marta Goldmann uczennica klasy IIIA przygotowała prezentację : Wpływ telefonu komórkowego na aktywność fizyczną człowieka. Rozpropagowała aplikację Endomondo, którą uczniowie wykorzystywali podczas wyjazdu na lodowisko, w czasie ćwiczeń na przerwie w Dzień Luzaka i podczas marszu na boisku szkolnym. W konkursie brało udział 18 uczestników ze szkół województwa śląskiego. Marta zajęła zaszczytne 5 miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

20190315 103324

Wielkanocne koszyczki 

Członkowie SKPCK zorganizowali w szkole zbiórkę słodyczy. Wypełnili nimi wielkanocne koszyczki wykonane przez uczniów na zajęciach techniki. Dary trafiły do dzieci z potrzebujących rodzin, będących uczniami naszej szkoły. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Konkurs PCK "Mały Ratownik"

13 maja w siedzibie ORPCK w Knurowie odbył się etap rejonowy konkursu. Naszą szkołę reprezentowali Wojciech Mikulski z klasy 3b i Natalia Gąstoł z klasy 5b. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu, tematycznej krzyżówki i wykonanie pracy plastycznej „100 – lecie Polskiego Czerwonego Krzyża".

Wojciech zajął II miejsce w kategorii klas I-III, a Natalia zajęła II miejsce w kategorii klas IV -VI. Serdecznie gratulujemy!!!

Tydzień PCK

24 maja w Klubie Gama w Knurowie odbyło się uroczyste podsumowanie czerwonokrzyskiej działalności szkolnych kół PCK. Jak zwykle jest to okazja do uhonorowania laureatów konkursów.

Nagrodzeni zostali uczniowie naszej szkoły:
 Marta Goldmann za zajęcie I miejsca w etapie rejonowym i V miejsca w etapie okręgowym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
• Natalia Gąstoł za zajęcie II miejsca w kategorii klas IV-VI w etapie rejonowym Konkursu „Mały Ratownik"
• Wojciech Mikulski za zajęcie II miejsca w kategorii klas I-III w etapie rejonowym Konkursu „Mały Ratownik"
Obchody święta w naszej szkole uświetniła wystawa tematyczna „100- lecie Polskiego Czerwonego Krzyża".

 


W naszej szkole pod patronatem SK PCK rozpoczął swoją działalność

Szkolny Klub Wiewiórka.

 Należą do niego uczniowie klasy Ib.

Opiekunem jest p. Zdzisława Popiel.

Szkolny Klub Wiewiórka

W czasie 17 zajęć edukacyjnych dzieci będą uczyć się:

? bezpiecznego zachowania w czasie nauki, zabawy i odpoczynku

? przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego

? przestrzegania nawyków higienicznych

? udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

? numerów alarmowych i umiejętności prawidłowego korzystania z nich

? posługiwania podstawowymi materiałami opatrunkowymi

? racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi

i personelem medycznym przy wypadkach.

 

Uczniowie otrzymali kolorowanki - SUPER WIEWIÓRKA przyjaciółka Oli i Kuby ? pomoc dydaktyczną do każdego tematu zajęć.

1. Poznajmy się

Na pierwszych zajęciach koła, dzieci poznały Super Wiewiórkę, przyjaciółkę Oli i Kuby, bohaterów programu PCK. Podczas zajęć, dzieci poznały warunki, które należy spełnić, by zostać członkiem Klubu Wiewiórki, oraz pokolorowały portret nowej przyjaciółki.

Z. Popiel 

2. Pierwsze spotkanie Oli z PCK

Starsze koleżanki, wolontariuszki Szkolnego Koła PCK, zaznajomiły dzieci z Ruchem Czerwonego Krzyża, z jego ideami, działaniami oraz zapoznały ze znakiem organizacji. Przedstawiona ze swadą i werwą działalność Klubów Wiewiórki, zainteresowała dzieci tak dalece, że z ochotą przystąpiły do Klubu w Naszej Szkole. Na zakończenie spotkania, nowi członkowie klubu, nowi przyjaciele Super Wiewiórki pokolorowali Godło Polskiego Czerwonego Krzyża.

Z. Popiel i B. Rapcia

3. Ola idzie do szkoły

Celem zajęć było wdrażanie uczniów do prawidłowych nawyków związanych z ruchem na drogach i umiejętności zachowania zasad bezpieczeństwa przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy. Utrwalono zasadę prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, na przejściu z sygnalizacją świetlną i bez niej. Dzieci dowiedziały się o sposobach wezwania pomocy z użyciem telefonicznych numerów ratunkowych. Zapoznano dzieci z osobą ?etatowego przeprowadzacza". Dzieci dowiedziały się również że aby być widocznym na ulicy po zmroku trzeba koniecznie nosić światełka odblaskowe. Kształcono u dzieci dojeżdżających do szkoły samochodem nawyk siadania w specjalnym foteliku i zapinania pasów. Na zakończenie zajęć dzieci nauczyły się wiersza pt. ?Gdy zamierzasz przejść ulicę".

 4. Ola myje zęby

Na kolejne zajęcia zaproszono panią higienistkę która zapoznała dzieci z koniecznością przestrzegania zasad higieny osobistej a zwłaszcza, higieny jamy ustnej. Pogadanka poprzedzona została projekcją filmu pt. ?Doktor Ząbek i legenda Zębolandii ". Bohaterowie filmu uświadomili dzieciom następstwa zaniedbania higieny jamy ustnej.

Po zajęciach dzieci wiedzą:

- dlaczego należy myć zęby

-jak często należy myć zęby,

-jak prawidłowo myć zęby,

-dlaczego i jak często powinniśmy chodzić do dentysty,

-jakie mogą być następstwa nie przestrzegania zasad higieny jamy ustnej.

Podsumowaniem zajęć była nauka piosenki pt. ?Szczotko, szczotko" i rozdanie uczniom Grafika Mycia Zębów Doktor Ząbkowej.

5. Ola na placu zabaw

Kolejne spotkanie poświecono zasadom bezpiecznego zachowania się na placu zabaw. Dzieci w czasie spotkania dowiedziały się jakie mogą być następstwa nieostrożnej zabawy. Po zajęciach dzieci potrafią odróżnić zabawy niebezpieczne od bezpiecznych.

W drugiej części zajęć pani higienistka zapoznała dzieci z różnymi rodzajami obrażeń i nauczyła w jaki sposób można udzielić pierwszej pomocy przy lekkich urazach. W czasie ćwiczeń praktycznych uczniowie poznali sposoby zakładania prostych opatrunków na skaleczenia.

6. Ola czyścioszek

Celem spotkania było zapoznanie dzieci z zasadami higieny osobistej, oraz wykształcenie u milusińskich nawyku mycia rąk przed każdym posiłkiem. Uświadamiano również dzieciom jak ważne jest mycie warzyw i owoców przed jedzeniem.

W drugiej części spotkania pani higienistka zapoznała dzieci z chorobami które mogą być wywołane przez spożywanie nie mytych owoców i warzyw.

7. Niebezpieczne zabawy Oli zimą

Kolejne spotkanie Wiewiórek, poświecono utrwaleniu zasad bezpieczeństwa zabaw w czasie zimy. Zapoznano dzieci z konsekwencjami i następstwami nieprzestrzegania poznanych zasad podczas zabaw zimowych na sankach, w czasie rzucania śnieżkami, w czasie jazdy na nartach i łyżwach.

8. Ola sama się ubiera

Zajęcia poświecono zapoznaniu dzieci z zasadami prawidłowego ubierania się w zależności od pogody i pory roku. Zwracano uwagę na estetykę i czystość noszonych ubrań.

W drugiej części zajęć uczniowie w grupach projektowali stroje stosowne do wylosowanej pory roku.

 

9. Ola rysuje, plecy prostuje

Dziewiąte spotkanie odbyło się w gabinecie pani pielęgniarki szkolnej. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami dbania o prawidłową postawę ciała, oraz mogli zobaczyć na zdjęciach następstwa nie przestrzegania omawianych zasad.

Zapoznano również dzieci z zasadami prawidłowego oświetlenia miejsca pracy, aby przy codziennych zajęciach nie niszczyć oczu.

W czasie ćwiczeń uczniowie demonstrowali zdobyte wiadomości.

 

10. Ola ratowniczek

Celem spotkania było wykształcenie u dzieci umiejętności wzywania telefonicznej pomocy w sytuacji kryzysowej, oraz właściwego zachowania się w sytuacji nieszczęśliwego wypadku. Dzieci uczyły się w jaki sposób należy korzystać z telefonów, jak prawidłowo wybrać numer pogotowia. Kształcono u dzieci nawyk prawidłowego składania meldunku dyspozytorowi pogotowia. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe korzystanie z numerów alarmowych i nie nadużywanie ich dla zabawy.

W części praktycznej uczniowie ćwiczyli prawidłowe składanie meldunku dyspozytorowi pogotowia.

11. Ola dobrze się zachowuje

W czasie zajęć kształcono u dzieci potrzebę niesienia pomocy innym ludziom(starszym) w trudnych dla nich sytuacjach życiowych. Wpajano zasady kulturalnego zachowania się w kontaktach międzyludzkich. Wdrażano również do używania zwrotów grzecznościowych takich jak: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia itp.

12. Ola i obcy

Celem zajęć było uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z obcymi. Szczególną uwagę zwracano na zachowanie ostrożności względem nieznanych osób w różnych sytuacjach.

W trakcie oglądania scenek przygotowanych przez starszych kolegów z klasy IV b, uczniowie szczegółowo omawiali sposoby właściwego zachowania się w czasie:

- rozmowy z nieznajomym,

- częstowania słodyczami przez nieznajomych,

- zgubienia się w supermarkecie,

- nieobecności rodziców w domu.

Po zajęciach uczniowie wiedzą że w sytuacji zagrożenia należy prosić o pomoc osoby dorosłe, znają numer policji i wiedzą w jakiej sytuacji należy z niego korzystać, wiedzą że nie wolno otwierać drzwi obcym ludziom.

 

13. Ola na wycieczce w lesie

W czasie zajęć dzieci zapoznały się z mieszkańcami lasu i owocami leśnymi. Uświadamiano dzieciom niebezpieczeństwa wynikające z nieostrożności na leśnej wycieczce. Zapoznano uczniów z zasadami bezpieczeństwa
w lesie.

W drugiej części zajęć uświadamiano dzieciom jak ważna jest przyroda w życiu ludzi, uczono dzieci rozróżniać owoce
i rośliny trujące od nietrujących.

 

 

14. Ola mała kuchareczka

Podczas zajęć uczniowie poznali niebezpieczeństwa wynikające z zabawy zapałkami i ogniem w kuchni. Zapoznano dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach. Uświadamiano niebezpieczeństwo wynikające z kontaktem dzieci z prądem elektrycznym. Uczniowie wiedzą że w razie pożaru należy zawiadomić Straż Pożarną - 998. Druga część zajęć odbyła się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach gdzie dzieci poznały odpowiedzialną i trudną pracę strażaków.

 

 

 

15. Przyjaciele Oli i Kuby

Zajęcia miały na celu wyksztalcenie postaw tolerancyjnych u uczniów. Dzieci nauczyły się szanować poglądy 

i zainteresowania innych osób niezależnie od koloru skóry czy miejsca zamieszkania .

W drugiej części zajęć uczniowie wykonali gazetkę ?Dzieci Świata".

 

 

16. Ola Europejczyk

W trakcie zajęć członkowie Szkolnego Koła PCK zapoznali swych młodszych kolegów z podstawowymi wiadomościami o państwach zrzeszonych w Unii Europejskiej. Pierwszoklasiści poznali:

- co to jest UE,

- które państwa wchodzą w skład UE,

- jak wygląda flaga UE i jaki jest jej hymn,

- jaka jest waluta w UE.

Na zakończenie zajęć uczniowie rysowali flagę UE i flagę Polski.

 

17. Podsumowanie spotkań- gra planszowa

Na zakończenie serii zajęć Super Wiewiórka-Przyjaciółka Oli i Kuby w ramach podsumowania zdobytych wiadomości uczniowie musieli przejść grę planszową i odpowiadać na wiele pytań.

Po zakończeniu gry uczniowie otrzymują dyplomy Super Wiewiórki.

 


 

Szkolny Klub Wiewiórka 2012/2013

wiewiorka

 

 

Uczniowie klasy I a pod opieką p. Urszuli Ficek przystąpili do programu

"Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby".

 

Celem 17 spotkań, które odbędą się w ciągu roku szkolnego jest:

• kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych,

• popularyzacja zasad higieny jamy ustnej,

• wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny otoczenia i środowiska,

• kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej,

• nauczanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa medyczno-sanitarnego.

1. POZNAJMY SIĘ

Na pierwszych zajęciach uczniowie poznali bohaterów książeczek Olę i Kubę oraz Super Wiewiórkę. Dzieci dowiedziały się, że członkiem klubu może zostać każde dziecko, które codziennie rano i wieczorem myje zęby, przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia, pomaga potrzebującym.

Zajęcia wsparte były grami i zabawami integracyjnymi.

  

2. SPOTKANIE OLI Z PCK

Na zajęciach dzieci zapoznały się z ideą Polskiego Czerwonego Krzyża i jego działaniami. Poznały znak organizacji, który jest rozpoznawany na całym świecie. W oparciu o opowiadanie o Oli, która pomaga ludziom biednym w okresie przedświątecznym dzieci dowiedziały się kto to jest wolontariusz i w jaki sposób członkowie Klubu Wiewiórka mogą pomagać potrzebującym.

Na zakończenie zajęć dzieci malowały Super Wiewiórkę oraz kolorowały znak PCK.

 

3. OLA IDZIE DO SZKOŁY

Zajęcia przeprowadzono w kilku etapach. Zapoznano dzieci z zasadami bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie rozpoznawali rodzaje znaków drogowych, poznali rodzaje przejść dla pieszych oraz oceniali zachowania dzieci z historyjki obrazkowej. Kolejnym etapem były ćwiczenia praktyczne na skrzyżowaniu. Dzieci nauczyły się prawidłowego i bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Podsumowaniem zajęć było spotkanie z policjantkami z Komendy Miejskiej w Gliwicach.

 

4. OLA NA WYCIECZCE W LESIE

Na zajęciach dzieci poznały owoce leśne jadalne i trujące oraz mieszkańców lasu. Naśladowały i odgadywały odgłosy leśnych zwierząt. Zapoznały się zasadami bezpieczeństwa podczas pobytu w lesie. Uczniowie wiedzą, że las to dom zwierząt a my jesteśmy gośćmi. Potrafią odpowiednio zachować się w lesie i wiedzą, że do lasu wolno iść tylko pod opieką osób dorosłych. Na zajęciach wykorzystano zabawy ruchowe o tematyce leśnej.

 5. OLA MYJE ZĘBY

„Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć".

Wszystkie dzieci wiedzą, jak ważna jest dbałość o zęby. Pani pielęgniarka zaproszona na zajęcia pokazała dzieciom, jak prawidłowo szczotkować zęby i wytłumaczyła jak się zdrowo odżywiać, aby z zębami nie było problemów. Comiesięczna fluoryzacja, która odbywa się w szkole pozwala uczniom jeszcze lepiej dbać o zdrowy uśmiech. Każdy uczeń samodzielnie przećwiczył szczotkowanie zębów.

 

6. OLA SAMA SIĘ UBIERA

Celem zajęć było zwrócenie szczególnej uwagi na właściwy dobór ubrania do pory roku i pogody oraz estetycznie i czysto wyglądającego. Uczniowie dowiedzieli się, jakie mogą być skutki niewłaściwego ubierania się oraz dlaczego ubrudzone i przepocone ubranie trzeba zmieniać. Dzieci podzielono na cztery grupy, w których mieli zaprojektować wygodny strój zimowy. Praca dała dzieciom możliwość wykazania się pomysłowością i była okazją do świetnej zabawy. Dodatkową atrakcją zajęć był pokaz mody odzieży zimowej.

 

7. OLA CZYŚCIOSZEK

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z zasadami higieny osobistej oraz konsekwencjami nie przestrzegania tych zasad. Uczniowie rozpoznawali przedmioty niezbędne do utrzymania higieny osobistej i określali jego przeznaczenie. Szczególną uwagę zwrócono na mycie rąk przed każdym posiłkiem oraz mycie warzyw i owoców przed jedzeniem.

8. OLA DOBRZE SIĘ ZACHOWUJE

Celem zajęć było upowszechnienie wśród dzieci konieczności pomocy innym ludziom oraz wpojenie podstawowych zasad kulturalnego zachowania. Szczególną uwagę zwrócono na poszanowanie potrzeb innych ludzi i niesienie pomocy potrzebującym. Bohaterami zajęć byli Ola i Kuba , którzy pomogli niewidomej pani, sąsiadce i chłopcu na wózku inwalidzkim. Na zakończenie dzieci rysowały plakaty akcentując jedno z magicznych słów:

proszę, dziękuję, przepraszam.

 

9. NIEBEZPIECZNE ZABAWY OLI ZIMĄ

Zbliżają się ferie zimowe i dlatego warto przypomnieć sobie zasady bezpiecznych zabaw zimowych. Uczniowie wiedzą, jak rozpoznać niebezpieczne zachowania oraz jak im zapobiegać. Oceniając lekkomyślną zabawę Oli na sankach uczniowie potrafią przewidzieć następstwa takiego zachowania. Na zajęciach dzieci poznały inne sporty zimowe i dowiedziały się, jak z nich korzystać, aby były bezpieczne. Wiedzą też, że zabawa jest zabawą tylko wtedy, kiedy wszyscy dobrze się bawią.

 

10. OLA NA PLACU ZABAW

Na zajęciach dzieci poznały zasady bezpiecznego zachowania na placu zabaw, dowiedziały się jakie mogą być następstwa nieostrożnej zabawy oraz jakich obrażeń mogą doznać. Gościem na lekcji była pani pielęgniarka Katarzyna Lamla, która pokazała dzieciom, jak udzielać pomocy przy lekkich urazach. Uczniowie sumiennie ćwiczyli zakładanie opatrunków przy użyciu materiałów opatrunkowych.

Nadchodzi wiosna i uczniowie będą się cieszyć nowym placem zabaw na terenie szkoły. Życzymy wszystkim dzieciom bezpiecznej zabawy!

 

11. OLA RYSUJE, PLECY PROSTUJE

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z zasadami utrzymania prawidłowej postawy ciała oraz zasadami prawidłowego oświetlenia miejsca pracy. Uczniowie dowiedzieli się, jak dbać o proste plecy i zdrowe oczy. Pani pielęgniarka uświadomiła dzieciom, jakie mogą być następstwa nieprzestrzegania tych zasad. Na zakończenie zajęć uczniowie ćwiczyli utrzymanie prawidłowej postawy ciała siedząc i spacerując z książką na głowie.

 

12. OLA RATOWNICZEK

Podczas zajęć dzieci zapoznały się z możliwościami wzywania pomocy przez telefon oraz zdobyły umiejętności zachowania się w sytuacji kryzysowej. Uczniowie poznali sytuacje, które mogą wymagać interwencji właściwych służb medycznych. Na zakończenie zajęć dzieci ćwiczyły wzywanie pomocy przy użyciu telefonów komórkowych. Szczególną uwagę zwrócono na właściwe korzystanie z numerów telefonów alarmowych.

13. OLA I OBCY

Gościem na zajęciach była pani pedagog Barbara Świderska, która przedstawiła dzieciom niebezpieczeństwa wynikające z kontaktów z obcymi. Teraz uczniowie wiedzą, że :

  • nie wolno otwierać drzwi obcym ludziom,
  • nie wolno przyjmować słodyczy, ani rozmawiać z przypadkowymi osobami,
  • nie należy oddalać się od rodziców, gdy znajdujemy się w tłumie,
  • należy zamykać drzwi na klucz, gdy zostajemy sami w domu,
  • w sytuacji zagrożenia należy prosić o pomoc,
  • jaki jest numer telefonu policji i wiedzą w jakiej sytuacji należy z niego korzystać.

14. PRZYJACIELE OLI I KUBY

Zajęcia miały na celu zapoznanie dzieci z zasadami tolerancji czyli szacunku dla innych osób. Uczniowie poznali przedstawicieli różnych ras. Poznając przyjaciół Oli i Kuby dzieci wiedzą, że powinniśmy szanować innych ludzi bez względu na kolor skóry, oczu czy włosów. Podsumowując zajęcia uczniowie nauczyli się piosenki pt. „Kolorowe dzieci" z repertuaru Majki Jeżowskiej. 

 

 

15. OLA EUROPEJCZYK

Na zajęciach uczniowie zdobyli podstawowe informacje na temat Unii Europejskiej. Dowiedzieli się jakie kraje wchodzą w skład UE, jak wygląda flaga Unii oraz jaki jest hymn. Dzieci wiedzą, że wszystkie państwa, które są członkami Unii nadal mają swój hymn, swoją flagę i zachowują swoje cechy narodowe a jednak tworzą jedną, wielką, europejską rodzinę.

 

16. OLA MAŁA KUCHARECZKA

Na zajęciach dzieci rozpoznawały niebezpieczeństwa wynikające z zabawy z ogniem. Nauczyły się udzielać pierwszej pomocy przy oparzeniach. Poznały niebezpieczeństwa grożące podczas niewłaściwego korzystania z prądu elektrycznego. Dzieci znają numer alarmowy do Straży Pożarnej i wiedzą jak z niego korzystać. W części praktycznej uczniowie ćwiczyli zachowanie podczas alarmu ewakuacyjnego.

Drugą część zajęć przeprowadzono w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach, gdzie dzieci poznały trudną
i niebezpieczną pracę strażaka.

 

PODSUMOWANIE CAŁOROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI KLUBU WIEWIÓRKI

Na ostatnich zajęciach Klubu Wiewiórki podsumowano zdobyte wiadomości i umiejętności. Każdy uczeń mógł sprawdzić swoją wiedzę uczestnicząc w grze planszowej. Po 17 spotkaniach z Olą i Kubą dzieci wiedzą jak dbać o swoje bezpieczeństwo i jak mądrze pomagać innym.

Na pamiątkę spotkań z Super Wiewiórką każdy uczeń otrzymuje dyplom.

 


W naszej szkole pod patronatem SK PCK działa Szkolny Klub Wiewiórka. Należą do niego uczniowie klasy I a. Opiekunem jest Grażyna Lubszczyk.

Głównym celem Klubu jest propagowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, uświadamianie im konieczności i możliwości dbania o zdrowie od najmłodszych lat.

1

W związku z tym organizowane są zajęcia dotyczące:

-- konieczności dbania o higienę jamy ustnej,

-- metod szczotkowania zębów,

-- sposobów zapobiegania próchnicy,

-- udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

-- zdrowego odżywiania,

-- sposobów zapobiegania przeziębieniom,

-- celowości szczepień ochronnych,

-- aktywnego spędzania wolnego czasu,

-- dbałości o higienę osobistą.

Uczniowie otrzymali kolorowanki - SUPER WIEWIÓRKA przyjaciółka Oli i Kuby - pomoc dydaktyczną do każdego tematu zajęć.

2

Poznajmy się

Na pierwszych zajęciach koła, dzieci poznały Super Wiewiórkę, przyjaciółkę Oli i Kuby, bohaterów programu PCK. Podczas zajęć, dzieci poznały warunki, które należy spełnić, by zostać członkiem Klubu Wiewiórki, oraz pokolorowały portret nowej przyjaciółki.

3

Ola idzie do szkoły

Celem zajęć było wdrażanie uczniów do prawidłowych nawyków związanych z ruchem na drogach i umiejętności zachowania zasad bezpieczeństwa przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy. Utrwalono zasadę prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, na przejściu z sygnalizacją świetlną i bez niej. Dzieci dowiedziały się również że aby być widocznym na ulicy po zmroku trzeba koniecznie nosić światełka odblaskowe.

Ola myje zęby

Na kolejne zajęcia zaproszono panią higienistkę która zapoznała dzieci z koniecznością przestrzegania zasad higieny osobistej a zwłaszcza, higieny jamy ustnej. Pogadanka poprzedzona została projekcją filmu. Bohaterowie filmu uświadomili dzieciom następstwa zaniedbania higieny jamy ustnej.

Ola na placu zabaw

Kolejne spotkanie poświecono zasadom bezpiecznego zachowania się na placu zabaw. Dzieci w czasie lekcji dowiedziały się jakie mogą być następstwa nieostrożnej zabawy. Po zajęciach dzieci potrafią odróżnić zabawy niebezpieczne od bezpiecznych.

Ola czyścioszek

Celem lekcji było zapoznanie dzieci z zasadami higieny osobistej, oraz wykształcenie u milusińskich nawyku mycia rąk przed każdym posiłkiem. Uświadamiano również dzieciom jak ważne jest mycie warzyw i owoców przed jedzeniem.

Niebezpieczne zabawy Oli zimą

Kolejne spotkanie Wiewiórek, poświecono utrwaleniu zasad bezpieczeństwa zabaw w czasie zimy. Zapoznano dzieci z konsekwencjami i następstwami nieprzestrzegania poznanych zasad podczas zabaw zimowych na sankach, w czasie rzucania śnieżkami, w czasie jazdy na nartach i łyżwach.

Ola sama się ubiera i zdrowo się odżywia

Zajęcia poświecono zapoznaniu dzieci z zasadami prawidłowego ubierania się w zależności od pogody i pory roku. Zwracano uwagę na estetykę i czystość noszonych ubrań.

Omówiono porę roku – jesień, wykonano wystawkę „Dary jesieni"

Ola rysuje, plecy prostuje

Uczniowie zostali zapoznani z zasadami dbania o prawidłową postawę ciała.

Zapoznano również dzieci z zasadami prawidłowego oświetlenia miejsca pracy, aby przy codziennych zajęciach nie niszczyć oczu. Dzieci dbają o swoje plecy każdego dnia odpoczywając w trakcie lekcji, w czasie zabaw na dywanie.

Ola ratowniczek

Celem lekcji było wykształcenie u dzieci umiejętności wzywania telefonicznej pomocy w sytuacji kryzysowej, oraz właściwego zachowania się w sytuacji nieszczęśliwego wypadku. Dzieci uczyły się w jaki sposób należy korzystać z telefonów, jak prawidłowo wybrać numer pogotowia.

Ola dobrze się zachowuje

W czasie zajęć kształcono u dzieci potrzebę niesienia pomocy innym ludziom (starszym) w trudnych dla nich sytuacjach życiowych. Wpajano zasady kulturalnego zachowania się w kontaktach międzyludzkich. Wdrażano również do używania zwrotów grzecznościowych takich jak: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia itp.

Ola i obcy

Celem zajęć było uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z obcymi. Szczególną uwagę zwracano na zachowanie ostrożności względem nieznanych osób w różnych sytuacjach.

- rozmowy z nieznajomym,

- częstowania słodyczami przez nieznajomych,

- nieobecności rodziców w domu.

Po zajęciach uczniowie wiedzą że w sytuacji zagrożenia należy prosić o pomoc osoby dorosłe, znają numer policji i wiedzą w jakiej sytuacji należy z niego korzystać, wiedzą że nie wolno otwierać drzwi obcym ludziom.

Ola na wycieczce w lesie

W czasie zajęć dzieci zapoznały się z mieszkańcami lasu i owocami leśnymi. Uświadamiano dzieciom niebezpieczeństwa wynikające z nieostrożności na leśnej wycieczce. Zapoznano uczniów z zasadami bezpieczeństwa w lesie.

W drugiej części zajęć uświadamiano dzieciom jak ważna jest przyroda w życiu ludzi.

Ola mała kuchareczka

Podczas zajęć uczniowie rozmawiali o pomocy w kuchni i poznali niebezpieczeństwa wynikające z zabawy zapałkami i ogniem w kuchni. Uświadamiano niebezpieczeństwo wynikające z kontaktem dzieci z prądem elektrycznym. Uczniowie wiedzą że w razie pożaru należy zawiadomić Straż Pożarną - 998.

Przyjaciele Oli i Kuby

Zajęcia miały na celu wykształcenie postaw tolerancyjnych u uczniów. Dzieci nauczyły się szanować poglądy i zainteresowania innych osób niezależnie od koloru skóry czy miejsca zamieszkania .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio