SK PCK

Polski Czerwony Krzyż (PCK) - to najstarsza polska organizacja humanitarna utworzona 18.01.1919r będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Obecnie jej prezesem jest pan Andrzej Podsiadło.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio