SK PCK

 

Szkolny Klub Wiewiórka 2012/2013

wiewiorka

 

 

Uczniowie klasy I a pod opieką p. Urszuli Ficek przystąpili do programu

"Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby".

 

Celem 17 spotkań, które odbędą się w ciągu roku szkolnego jest:

• kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych,

• popularyzacja zasad higieny jamy ustnej,

• wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny otoczenia i środowiska,

• kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej,

• nauczanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa medyczno-sanitarnego.

1. POZNAJMY SIĘ

Na pierwszych zajęciach uczniowie poznali bohaterów książeczek Olę i Kubę oraz Super Wiewiórkę. Dzieci dowiedziały się, że członkiem klubu może zostać każde dziecko, które codziennie rano i wieczorem myje zęby, przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia, pomaga potrzebującym.

Zajęcia wsparte były grami i zabawami integracyjnymi.

  

2. SPOTKANIE OLI Z PCK

Na zajęciach dzieci zapoznały się z ideą Polskiego Czerwonego Krzyża i jego działaniami. Poznały znak organizacji, który jest rozpoznawany na całym świecie. W oparciu o opowiadanie o Oli, która pomaga ludziom biednym w okresie przedświątecznym dzieci dowiedziały się kto to jest wolontariusz i w jaki sposób członkowie Klubu Wiewiórka mogą pomagać potrzebującym.

Na zakończenie zajęć dzieci malowały Super Wiewiórkę oraz kolorowały znak PCK.

 

3. OLA IDZIE DO SZKOŁY

Zajęcia przeprowadzono w kilku etapach. Zapoznano dzieci z zasadami bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie rozpoznawali rodzaje znaków drogowych, poznali rodzaje przejść dla pieszych oraz oceniali zachowania dzieci z historyjki obrazkowej. Kolejnym etapem były ćwiczenia praktyczne na skrzyżowaniu. Dzieci nauczyły się prawidłowego i bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Podsumowaniem zajęć było spotkanie z policjantkami z Komendy Miejskiej w Gliwicach.

 

4. OLA NA WYCIECZCE W LESIE

Na zajęciach dzieci poznały owoce leśne jadalne i trujące oraz mieszkańców lasu. Naśladowały i odgadywały odgłosy leśnych zwierząt. Zapoznały się zasadami bezpieczeństwa podczas pobytu w lesie. Uczniowie wiedzą, że las to dom zwierząt a my jesteśmy gośćmi. Potrafią odpowiednio zachować się w lesie i wiedzą, że do lasu wolno iść tylko pod opieką osób dorosłych. Na zajęciach wykorzystano zabawy ruchowe o tematyce leśnej.

 5. OLA MYJE ZĘBY

„Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć".

Wszystkie dzieci wiedzą, jak ważna jest dbałość o zęby. Pani pielęgniarka zaproszona na zajęcia pokazała dzieciom, jak prawidłowo szczotkować zęby i wytłumaczyła jak się zdrowo odżywiać, aby z zębami nie było problemów. Comiesięczna fluoryzacja, która odbywa się w szkole pozwala uczniom jeszcze lepiej dbać o zdrowy uśmiech. Każdy uczeń samodzielnie przećwiczył szczotkowanie zębów.

 

6. OLA SAMA SIĘ UBIERA

Celem zajęć było zwrócenie szczególnej uwagi na właściwy dobór ubrania do pory roku i pogody oraz estetycznie i czysto wyglądającego. Uczniowie dowiedzieli się, jakie mogą być skutki niewłaściwego ubierania się oraz dlaczego ubrudzone i przepocone ubranie trzeba zmieniać. Dzieci podzielono na cztery grupy, w których mieli zaprojektować wygodny strój zimowy. Praca dała dzieciom możliwość wykazania się pomysłowością i była okazją do świetnej zabawy. Dodatkową atrakcją zajęć był pokaz mody odzieży zimowej.

 

7. OLA CZYŚCIOSZEK

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z zasadami higieny osobistej oraz konsekwencjami nie przestrzegania tych zasad. Uczniowie rozpoznawali przedmioty niezbędne do utrzymania higieny osobistej i określali jego przeznaczenie. Szczególną uwagę zwrócono na mycie rąk przed każdym posiłkiem oraz mycie warzyw i owoców przed jedzeniem.

8. OLA DOBRZE SIĘ ZACHOWUJE

Celem zajęć było upowszechnienie wśród dzieci konieczności pomocy innym ludziom oraz wpojenie podstawowych zasad kulturalnego zachowania. Szczególną uwagę zwrócono na poszanowanie potrzeb innych ludzi i niesienie pomocy potrzebującym. Bohaterami zajęć byli Ola i Kuba , którzy pomogli niewidomej pani, sąsiadce i chłopcu na wózku inwalidzkim. Na zakończenie dzieci rysowały plakaty akcentując jedno z magicznych słów:

proszę, dziękuję, przepraszam.

 

9. NIEBEZPIECZNE ZABAWY OLI ZIMĄ

Zbliżają się ferie zimowe i dlatego warto przypomnieć sobie zasady bezpiecznych zabaw zimowych. Uczniowie wiedzą, jak rozpoznać niebezpieczne zachowania oraz jak im zapobiegać. Oceniając lekkomyślną zabawę Oli na sankach uczniowie potrafią przewidzieć następstwa takiego zachowania. Na zajęciach dzieci poznały inne sporty zimowe i dowiedziały się, jak z nich korzystać, aby były bezpieczne. Wiedzą też, że zabawa jest zabawą tylko wtedy, kiedy wszyscy dobrze się bawią.

 

10. OLA NA PLACU ZABAW

Na zajęciach dzieci poznały zasady bezpiecznego zachowania na placu zabaw, dowiedziały się jakie mogą być następstwa nieostrożnej zabawy oraz jakich obrażeń mogą doznać. Gościem na lekcji była pani pielęgniarka Katarzyna Lamla, która pokazała dzieciom, jak udzielać pomocy przy lekkich urazach. Uczniowie sumiennie ćwiczyli zakładanie opatrunków przy użyciu materiałów opatrunkowych.

Nadchodzi wiosna i uczniowie będą się cieszyć nowym placem zabaw na terenie szkoły. Życzymy wszystkim dzieciom bezpiecznej zabawy!

 

11. OLA RYSUJE, PLECY PROSTUJE

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z zasadami utrzymania prawidłowej postawy ciała oraz zasadami prawidłowego oświetlenia miejsca pracy. Uczniowie dowiedzieli się, jak dbać o proste plecy i zdrowe oczy. Pani pielęgniarka uświadomiła dzieciom, jakie mogą być następstwa nieprzestrzegania tych zasad. Na zakończenie zajęć uczniowie ćwiczyli utrzymanie prawidłowej postawy ciała siedząc i spacerując z książką na głowie.

 

12. OLA RATOWNICZEK

Podczas zajęć dzieci zapoznały się z możliwościami wzywania pomocy przez telefon oraz zdobyły umiejętności zachowania się w sytuacji kryzysowej. Uczniowie poznali sytuacje, które mogą wymagać interwencji właściwych służb medycznych. Na zakończenie zajęć dzieci ćwiczyły wzywanie pomocy przy użyciu telefonów komórkowych. Szczególną uwagę zwrócono na właściwe korzystanie z numerów telefonów alarmowych.

13. OLA I OBCY

Gościem na zajęciach była pani pedagog Barbara Świderska, która przedstawiła dzieciom niebezpieczeństwa wynikające z kontaktów z obcymi. Teraz uczniowie wiedzą, że :

  • nie wolno otwierać drzwi obcym ludziom,
  • nie wolno przyjmować słodyczy, ani rozmawiać z przypadkowymi osobami,
  • nie należy oddalać się od rodziców, gdy znajdujemy się w tłumie,
  • należy zamykać drzwi na klucz, gdy zostajemy sami w domu,
  • w sytuacji zagrożenia należy prosić o pomoc,
  • jaki jest numer telefonu policji i wiedzą w jakiej sytuacji należy z niego korzystać.

14. PRZYJACIELE OLI I KUBY

Zajęcia miały na celu zapoznanie dzieci z zasadami tolerancji czyli szacunku dla innych osób. Uczniowie poznali przedstawicieli różnych ras. Poznając przyjaciół Oli i Kuby dzieci wiedzą, że powinniśmy szanować innych ludzi bez względu na kolor skóry, oczu czy włosów. Podsumowując zajęcia uczniowie nauczyli się piosenki pt. „Kolorowe dzieci" z repertuaru Majki Jeżowskiej. 

 

 

15. OLA EUROPEJCZYK

Na zajęciach uczniowie zdobyli podstawowe informacje na temat Unii Europejskiej. Dowiedzieli się jakie kraje wchodzą w skład UE, jak wygląda flaga Unii oraz jaki jest hymn. Dzieci wiedzą, że wszystkie państwa, które są członkami Unii nadal mają swój hymn, swoją flagę i zachowują swoje cechy narodowe a jednak tworzą jedną, wielką, europejską rodzinę.

 

16. OLA MAŁA KUCHARECZKA

Na zajęciach dzieci rozpoznawały niebezpieczeństwa wynikające z zabawy z ogniem. Nauczyły się udzielać pierwszej pomocy przy oparzeniach. Poznały niebezpieczeństwa grożące podczas niewłaściwego korzystania z prądu elektrycznego. Dzieci znają numer alarmowy do Straży Pożarnej i wiedzą jak z niego korzystać. W części praktycznej uczniowie ćwiczyli zachowanie podczas alarmu ewakuacyjnego.

Drugą część zajęć przeprowadzono w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach, gdzie dzieci poznały trudną
i niebezpieczną pracę strażaka.

 

PODSUMOWANIE CAŁOROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI KLUBU WIEWIÓRKI

Na ostatnich zajęciach Klubu Wiewiórki podsumowano zdobyte wiadomości i umiejętności. Każdy uczeń mógł sprawdzić swoją wiedzę uczestnicząc w grze planszowej. Po 17 spotkaniach z Olą i Kubą dzieci wiedzą jak dbać o swoje bezpieczeństwo i jak mądrze pomagać innym.

Na pamiątkę spotkań z Super Wiewiórką każdy uczeń otrzymuje dyplom.

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio