SK PCK

? uczenie wrażliwości i szacunku dla innych

? zachęcanie do pomagania innym

? nauka zdrowego stylu życia

? nabywanie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach?asertywność

? działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz praktyki przedwypadkowej i zdrowotnej

? kształtowanie odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia

? opieka nad Szkolnym Klubem Wiewiórka

wykonanie strony internetowej: Everest Studio