Ogólne

Psycholog

 Psycholog szkolny

mgr Anna Wolińska

 

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym 2017/2018:

Poniedziałek 8.00 - 12.00

Wtorek 8.00 -  10.00

Środa 12.00 - 14.00

Czwartek 8.00 - 12.00

 

Celem pracy psychologa szkolnego jest udzielenie pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

Zakres działań:

 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów
 • udzielanie uczniom wsparcia psychologicznego w formie zajęć indywidualnych i grupowych
 • podejmowanie działań z zakresu psychoprofilaktyki
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 


 

Zapraszam uczniów, którzy:


- czują się samotni
- doświadczają trudności w nauce
- mają problemy w relacjach z rówieśnikami lub osobami dorosłymi
- mają kłopoty z właściwym zachowaniem
- nie potrafią poradzić sobie ze stresem
- martwią się sytuacją w domu rodzinnym
- mają problem i nie wiedzą w jaki sposób go rozwiązać
- zastanawiają się w jaki sposób budować dobre relacje
- chcą porozmawiać o czymś co jest dla nich ważne

Drodzy Rodzice, serdecznie zapraszam jeśli:


- coś Państwa niepokoi w zachowaniu dziecka,
- zauważają Państwo u dziecka problemy emocjonalne lub związane z nauką
- potrzebują Państwo porady związanej z wychowaniem dziecka
- zauważają Państwo konflikty w relacjach dziecka z rówieśnikami lub nauczycielami
- chcieliby Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko


 

Ważne adresy:

Ciekawe strony:

 

Koło Języka Niemieckiego

„Deutsch macht Spaβ"

 

Facebook Koła

 

Opiekun koła: mgr Urszula Bukowska-Pelc

 

Cele ogólne:

 • poszerzenie znajomości języka niemieckiego zapewniającej sprawną komunikację językową,
 • lepsze poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów niemieckojęzycznych.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania,
 • wzbogacenia słownictwa dotyczącego życia codziennego,
 • umiejętność zastosowania w komunikacji wyrażeń adekwatnych do sytuacji,
 • rozszerzenie repertuaru funkcji językowych poprzez korzystanie z autentycznych materiałów,
 • nauka wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji (słowniki, repetytoria , multimedia),
 • wdrażanie do samodzielności poprzez kształtowanie technik uczenia się,
 • kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec innych poprzez poznanie kultury i realiów krajów niemieckojęzycznych.

Zasady:

 • wyrażenie chęci aktywnego udziału w życiu koła
 • systematyczny udział w spotkaniach

 AKTUALNOŚCI


 

Konkurs "Śladami Martina Lutra"

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie pt. "Śladami Marcina
Lutra", w dniu 31 października. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej oraz II i III klasy gimnazjum.

Celem konkursu jest upamiętnienie 500 lecia reformacji oraz popularyzowanie wiedzy o kulturze i historii Niemiec (życie idziałalność niemieckiego reformatora religijnego Marcina Lutra oraz jego wkład w kulturę i historię kraju). Konkurs zostanie przeprowadzony w języku polskim.

Nagrody rzeczowe ufundowała niemiecka fundacja - Stiftung Missionswerk Werner Heukelbach.

Zapisy i szczegóły u p. Urszuli Bukowskiej - Pelc (sala 38)
 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020

Z przyjemnością informujemy, że wniosek szkoły podstawowej przeszedł pozytywną weryfikację i został włączony do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020. Wnioskowana kwota to 15.000 zł w tym 3000 zł wkładu Urzędu Gminy Gierałtowice. Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję oraz wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.Za pieniądze uzyskane z NPRCz kupione będą książki do szkolnej biblioteki: nowości czytelnicze, lektury oraz e-booki. Pomocną wskazówką w zakupach będą m.in. wyniki Ogólnopolskich Wyborów Książek oraz ankieta przeprowadzona wśród szkolnej społeczności w ramach Rządowego Programu „Książki Naszych Marzeń". W ramach tego programu w roku szkolnym 2015/2016 pozyskaliśmy 2712,50 zł (w tym 542,50 zł wkład UG w Gierałtowicach).

indeks


Rok szkolny 2017/2018

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Miesiąc październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku przebiegał pod hasłem „Książka nas łączy". Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych. Do obchodów przyłączyła się również nasza szkolna biblioteka podejmując działania promujące bibliotekę i czytelnictwo:

 • udostępnianie księgozbioru uczniom,
 • gazetka ścienna promująca czytelnictwo,
 • wystawa książek popularnonaukowych o zwierzętach w związku ze Światowym Dniem Zwierząt przypadającym 4 października,
 • „Spotkania z książką" – głośne czytanie na zajęciach świetlicowych, połączone z lekcjami bibliotecznymi,
 • „Spotkanie z biblioteką szkolną" dla uczniów klas 1, włączenie ich w poczet czytelników,
 • wprowadzono konkurs na „Najlepszego Czytelnika Roku" w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum,
 • udział w Kampanii „Zaczytani" – współpraca z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Katowicach,
 • dokonano zakupu lektur szkolnych oraz nowości wydawniczych,
 • wyjazd na 21. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie.

plakat ksiazka resize

WYCIECZKA NA TARGI KSIĄŻKI

Za nami kolejna edycja literackiej uczty. W piątek 27.10.17r. uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyli w 21. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Na wycieczkę pojechało 45 osób. Tegorocznym Targom towarzyszyło hasło: „Czytam i staję się wolny".Można było spotkać wystawców z Polski jak i z zagranicy, w szczególności z Francji,  która była Gościem Honorowym.Młodzież mogła sobie zrobić zdjęcie i otrzymać autograf np. od Wojciecha  Cejrowskiego lub Ojca Leona Knabita. Uczestnicy wyjazdu kupili interesujące ich książki, ale nie tylko, kupili również kalendarze i gry. Wysoka frekwencja uczestników Targów świadczy bardzo dobrze o kondycji polskiego czytelnictwa i pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłe edycje Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Humory wszystkim dopisały, nie możemy się już doczekać kolejnych targów...

zaproszenie targi ksiazki

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Dnia 30.10.2017r. w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA", we współpracy z Biblioteką Szkolną, koło teatralne zorganizowało Szkolny Konkurs Recytatorski. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV – VII. Należało samodzielnie znaleźć i zinterpretować dowolny wiersz. Oceniano ogólny wyraz artystyczny, dykcję oraz umiejętność zaprezentowania się publiczności.

Wyniki:

I m. Paulina Kozik
II m. Nicole Szewczulak
III m. Roksana Grobosz

Wyróżnienia: Damian Wieczorek, Paulina Ofiara, Natalia Kurdziel

Spotkanie z biblioteką

30 października szkolną bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy I a oraz I b. Spotkanie miało na celu poznanie uczniów z pomieszczeniem biblioteki, księgozbiorem dla najmłodszych oraz wpojenie im szacunku i poszanowania książek. Podczas spotkania młodzi czytelnicy poznali budowę książki, dowiedzieli się jakie książki są w bibliotece oraz w jaki sposób wypożycza się je do domu. Następnie uczniowie zapisali się do biblioteki. Z pomocą wychowawców założono wszystkim dzieciom karty czytelnicze i wypożyczono pierwsze książeczki. Na zakończenie spotkania wysłuchały fragmentu książki Waldemara Cichonia „Cukierku ty łobuzie". Mamy nadzieję, że pierwszaki będą częstymi gośćmi naszej biblioteki.

Z Tomkiem Wilmowskim przez bezdroża Australii

Uczniowie klasy szóstej po zrealizowaniu na lekcjach polskiego lektury Alfreda Szklarskiego "Tomek w krainie kangurów" postanowili przygotować plakaty ukazujące historię fascynującej podróży młodego bohatera. Uczniowie wzbogacili swoje prezentacje wiedzą na temat tego niezwykłego, a jakże bliskiego Polakom, kontynentu.

TURNIEJ „POLSZCZYZNA NA PLANSZY”

Dnia 3.11.2017 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Bibliotece Centralnej w Gliwicach odbył się Turniej Polonistyczny, na którym naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów. Musieli zmierzyć się z zadaniami dotyczącymi gramatyki i ortografii. W konkurencjach wykorzystano grę „Scrabble". Turniej „Polszczyzna na planszy" jest częścią projektu „Znajdź wspólny język!", dofinansowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty dodaj do ulubionych". W realizacji tego działania bibliotekę wspiera Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto młodzież miała także okazję do zwiedzenia biblioteki i czytelni- bogate zbiory zrobiły na nas wrażenie.

Laureaci:
III m. – DAWID PIOTROWSKI
Wyróżnienie – WIKTOR KMIECIK

KONKURS LITERACKI "SPOTKANIE Z BAŚNIAMI"

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 17 listopada 2017 r. w naszej szkole odbył się konkurs literacki pt. „Spotkanie z baśniami", który skierowany był do uczniów klas pierwszych. Dzieci z klas trzecich miały za zadanie zapoznać młodszych kolegów z wybraną literaturą i jednocześnie mogły zaprezentować swoje umiejętności czytelnicze. Pierwszaki podczas konkursu musiały wykazać się znajomością treści baśni polskich tj. „Kwiat paproci", „Szewczyk Dratewka" i „Szklana góra" oraz sprawnością manualną i fizyczną. Do niełatwych konkurencji należało również sznurowanie butów, układanie puzzli oraz rzut do celu.
Pierwsze miejsce zdobyli :
1. Zuzanna Boczoń
2. Martyna Hermann
3. Jakub Machulik

Wszyscy zawodnicy otrzymali drobne upominki, gratulujemy! Najważniejsze jednak to dobra zabawa.

KONKURS NA ULOTKĘ I ZAKŁADKĘ PROMUJĄCE CZYTANIE KSIĄŻEK

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa został zorganizowany konkurs na ulotkę i zakładkę do książki zachęcające do czytania książek. Uczniowie przygotowali prace korzystając z programów komputerowych na lekcjach informatyki i zajęć komputerowych, a także wykonali tradycyjne zakładki na lekcjach plastyki i techniki. Ulotki i zakładki zostały rozdane rodzicom podczas zebrań.

Nagrodzone prace :

KATEGORIA I         (KLASY II-IV):

1 MIEJSCE     PATRYK ROŻEK

2 MIEJSCE     NATALIA GĄSTOŁ

3 MIEJSCE     EMILIA PAWLAS

KATEGORIA II       (KLASY V-VII):

1 MIEJSCE       JULIA CZERWIŃSKA

2 MIEJSCE       OLIWIA TOMASZEWSKA

3 MIEJSCE       MONIKA KARCZMARZ

WYRÓŻNIENIE      EWELINA KOCYBIK

KATEGORIA III   (KLASY GIMNAZJUM)

1 MIEJSCE       ADAM MACIUGA

2 MIEJSCE       DAWID PRZYSTAŚ

3 MIEJSCE       WIKTOR MICHALSKI

WYRÓŻNIENIE   KLAUDIA WAGNER

ZAKŁADKI WYKONANE RĘCZNIE:

1 MIEJSCE     JULIA SOŁTYS

2 MIEJSCE     WIKTORIA HENEL

3 MIEJSCE     EWELINA KOCYBIK

Wystawę pokonkursową uatrakcyjniła ekspozycja najnowszych książek, w które wzbogaciła się biblioteka szkolna dzięki funduszom pozyskanym w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI !

SPOTKANIE AUTORSKIE Z WALDEMAREM CICHONIEM

Dnia 1.12.2017 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa odbyło się spotkanie z pisarzem. Waldemar Cichoń urodził się 9 marca 1974 roku w Tychach. Jest z dziada pradziada Ślązakiem. Jego wyuczony zawód to politolog. Ukończył Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tata Marcelego i Macieja. I co istotne, właściciel kota Cukierka. Cukierek, zabiedzone niegdyś kocię, miał szczęście trafić do rodziny Państwa Cichoniów i stać się inspiracją dla Pana Waldemara.

Wyniki XIX Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno – Literackiego
„Życzliwość to język, który niesłyszący może usłyszeć, a niewidzący zobaczyć"

Gratulacje dla laureatów XIX Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Życzliwość to język, który niesłyszący może usłyszeć, a niewidzący zobaczyć" zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Gliwicach: uczennica klasy 5c Oliwia Tomaszewska w kategorii klas 5 – 7 zajęła III miejsce, uczeń klasy 7b Dominik Adamczyk w kategorii klas 5 – 7 zdobył wyróżnienie. Konkurs odbył się pod patronatem Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach i Prezydenta Miasta Gliwice. Celem było propagowanie czytelnictwa oraz rozwijanie wyobraźni i zainteresowań uczniów. Zadaniem uczestników było wykonanie ciekawej i oryginalnej pracy plastycznej oraz napisanie wiersza. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a opiekunowie – podziękowania. Do organizatorów wpłynęły 533 prace, więc sukces naszych uczniów jest wyjątkowy.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Uczniowie klas drugich naszego gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z Panem Tomaszem Rożkiem – fizykiem, dziennikarzem i autorem książek dla ludzi ciekawych świata. Pan Tomasz opowiadał o swoich pasjach, zachęcał uczniów do rozwijania zainteresowań, a przede wszystkim mówił o pracy nad książką. Uczniowie chcieli dowiedzieć się czy dziś, w dobie wszechobecnej komputeryzacji, książka ma szansę „przebić się na rynku". Podczas spotkania padły również pytania na temat prowadzonego przez Pana Rożka w telewizji programu popularno-naukowego „Sonda 2".

Niecodzienne spotkania z książką

11 grudnia, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, uczniowie klasy 3 a oraz 3 c wyjechali do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach na „Niecodzienne spotkania z książką, czyli teatr Kamishibai w bibliotece". Teatr Kamishibai to teatr obrazkowy, wykorzystujący kartonowe plansze z ilustracjami i tekstem oraz skrzynką, w której przedstawiane są kolejne fragmenty bajki, opowiadania.
Uczniów przywitali: Dyrektor biblioteki Pan Marcin Wajszczyk oraz Pani Aleksandra Szczepańska – starszy bibliotekarz. Opowiadali o działalności biblioteki, która polega nie tylko na wypożyczaniu książek, ale również na prowadzeniu różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo (konkursy, wystawy, warsztaty dla dzieci i dorosłych, spotkania z ciekawymi ludźmi, literackie z autorami) czy udostępnianiu gier umysłowych, rozrywkowych i planszowych. Trzecioklasiści zwiedzili bibliotekę i poznali jej księgozbiór.
Niespodzianką były występy rówieśników z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ornontowicach. Zaprezentowali oni dwa mini spektakle – lokalne opowieści w konwencji teatru Kamishibai: „O tym, dlaczego w Ornontowicach nie ma duchów" oraz „O tym, dlaczego nie warto kraść".
W dowód wdzięczności młodym aktorom, ich opiekunom i bibliotekarzom wręczono podziękowania i słodki poczęstunek. Uczniowie klasy 3 c podarowali dla biblioteki książkę własnego autorstwa. Wszyscy byli bardzo zainteresowani przedstawieniem sztuki w nowym wydaniu.

Szkolny Konkurs Wiedzy o Literaturze Naszego Regionu

Dnia 8 grudnia odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Literaturze Naszego Regionu na temat życia i twórczości GUSTAWA MORCINKA.
Uczestnicy odpowiadali na szczegółowe pytania biograficzne oraz dotyczące lektury pt. „Łysek z pokładu Idy".
Cieszy fakt, że uczniowie z tak wielkim zaangażowaniem postanowili bliżej poznać PATRONA SZKOŁY.
Należy zaznaczyć, że konkurs odbywał się w ramach obchodów 40-lecia Gminy Gierałtowice pod Patronatem fundatorów nagród Wójta Gminy Gierałtowice i Stowarzyszenia „ Lepsza Przyszłość".

Laureaci:
I miejsce ANETA MACHULIK
II miejsce BEATA BONIK, JAN HRYB
III miejsce AGNIESZKA POLOK

Wyróżnienia:
Natalia Gąstoł
Dominik Adamczyk
Dominik Kowalski
Edyta Masłoń
Oliwia Tomaszewska
Jakub Wawrzynek
Marta Slupina
Wiktoria Henel
Damian Wieczorek

 

Spotkanie z panem Markiem Szołtyskiem

13 grudnia w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa odbyły się spotkania uczniów klasy 5a, 5c, 6a, 7a oraz grupy projektowej z kl. II A z panem Markiem Szołtyskiem – śląskim pisarzem i dziennikarzem, absolwentem naszej szkoły. Pan Marek jest autorem bardzo popularnych książek o Śląsku – śląskiej kulturze, obyczajach i gwarze. Nasz gość opowiadał o zwyczajach w naszym regionie, w ciekawy sposób przedstawił dzieciom graczki, czyli zabawki i zabawy śląskie. Przypomniał, jak po śląsku nazywa się słoń, wielbłąd, osioł, świnia, zając czy robak. Opowiedział także, z czego dawniej dzieci samodzielnie robiły piłki, lalki i inne zabawki.
Chętnych zachęcamy do zapoznania się z książkami Marka Szołtyska: „Graczki. Zabawki i zabawy śląskie", „Brzechwa po śląsku", „Tuwim po śląsku" i innymi, które są dostępne w naszej bibliotece.

Z wizytą w Bibliotece Gminnej

We wtorek 19 grudnia, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, uczniowie świetlicy szkolnej udali się do Biblioteki Gminnej w Gierałtowicach. Pani bibliotekarka - Teresa Antoszewska przeprowadziła interesujące zajęcia dla dzieci osadzone w klimacie zbliżających się świąt - opowiedziała o tradycjach w różnych częściach Polski, przybliżyła ciekawostki dotyczące ozdób choinkowych oraz zaproponowała pozycje książkowe o tematyce bożonarodzeniowej.

Projekt ReadOn

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostały zakupione książki w języku angielskim. Szkoła przystąpiła do projektu ReadOn zorganizowanego przez wydawnictwo Oxford University Press Polska. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności kluczowych dla odniesienia sukcesu w XXI wieku, wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci oraz inspirowanie do działania poprzez promocję czytelnictwa, wychodzenie naprzeciw Specjalnym Potrzebom Edukacyjnym poprzez umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

Projekt ten rozpoczął się 7 grudnia 2017 roku a zakończy się 20 czerwca 2018 roku.

oxford

"Czytam, piszę bo lubię"

W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w naszej szkole został zrealizowany projekt edukacyjny „Czytam, piszę bo lubię". Jego głównym założeniem była popularyzacja czytelnictwa i integracja społeczeństwa szkolnego.
Uczniowie klasy III c w ramach Klasowego Klubu Ucznia Zdolnego czytali książki spoza kanonu lektur, które później opisywali na forum klasy. Dzielili się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami nt. przeczytanych książek.
Kolejnym krokiem była próba odnalezienia się w roli pisarza. Uczniowie pracowali ciężko i podjęli się napisania opowiadań o różnej tematyce. Tak powstała nasza książka pt. „Bajki na każdy dzień tygodnia". Dzieci brały czynny udział w oprawianiu i ilustrowaniu książeczki.
Podczas festynu rodzinnego zorganizowany został kiermasz książki. Klasa III c postanowiła uzbieraną kwotę przeznaczyć na cele charytatywne. Uczniowie za uzbierane pieniążki zakupili dary na rzecz schroniska. Karma dla podopiecznych schroniska została przekazana przedstawicielowi podczas spotkania w naszej szkole.
Nasza książka zasiliła zbiory biblioteki szkolnej, Gminnej Publicznej Biblioteki w Gierałtowicach i Gminnej Publicznej Biblioteki w Ornontowicach. Uczniowie podarowali również swoją książkę podczas spotkania z pisarzem Waldemarem Cichoniem, autorem książek i opowiadań dla dzieci, z czego byli bardzo dumni.

„Zaczarowana zagroda"

W grudniu w naszej szkole został zrealizowany projekt edukacyjny „Zaczarowana zagroda". Celem projektu było popularyzowanie czytelnictwa i wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotowanie do ich samodzielnego czytania.
Projekt kierowany był do uczniów klas drugich. W ramach projektu drugoklasiści spotkali się z panią bibliotekarką. Na tym spotkaniu wspólnie czytali lekturę.
Następnym krokiem było wykonanie przez uczniów pracy plastyczno-technicznej pt. „Pingwin", którą drugoklasiści zabrali ze sobą na podsumowanie projektu. Uczniowie swoim pingwinkom nadali imiona.
Podsumowanie projektu odbyło się 19 grudnia. Uczniowie klasy III C zapoznali młodszych kolegów z metryczką lektury czy informacjami nt. autorów książki. Zabrali ich również w podróż po Antarktydzie. Opowiedzieli wiele interesujących ciekawostek dotyczących zwierząt i życia na śnieżnym kontynencie.
Drugoklasiści mieli możliwość zaprezentowania swoich pięknych prac. Spotkanie zakończyła projekcja filmu pt. „Zaczarowana zagroda".


 Projekt ReadOn- recenzje książek

W grudniu klasa 5a przystąpiła do projektu czytelniczego Read On zorganizowanego przez wydawnictwo Oxford Press.

Celem projektu jest przeczytanie książek w języku angielskim.

Oto rekomendacje tych książek:

 Troy- Oliwia Kowolik

Young animals- Małgosia Rajca

London- Monika Karczmarz

The wizard of Oz- Monika Karczmarz

On sky- Małgorzata Rajca

Szkocja- Milena Marciniak

Your body- Monika Karczmarz

 

 

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio