Klimatyczna klasa

Klasa IV c bierze udział w projekcie, w którym kwestia ochrony środowiska i dbania o klimat jest pretekstem do wspólnej realizacji kampanii społecznej. Uczniowie w trakcie cyklu lekcji wychowawczych wspólnie zaprojektują kampanię społeczną dotyczącą codziennych wyborów i działań mających wpływ na klimat. Następnie zrealizują kampanię w środowisku lokalnym. Biorąc udział w projekcie, będą realizować cele kształcenia określone w podstawie programowej, a także poznają jak w praktyce stworzyć i przeprowadzić kampanię społeczną, poznają wiedzę z zakresu zmian klimatycznych i ochrony przyrody, nauczą się jak ważne jest zaangażowanie w ważny problem społeczny i w jaki sposób można oddziaływać na rzeczywistość.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio