Pedagog

 Pedagog szkolny

mgr Barbara Świderska

 Gabinet 106

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2018/2019:

Poniedziałek 8.00 - 13.30

Wtorek 9.00 -  13.30

Środa 8.00 – 13.30,

Czwartek 8.00 - 11.45

Piątek 8.00 - 12.30

 


  • Pedagog szkolny prowadzi pomoc pedagogiczną w formie zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu.
  • Obejmuje odpowiednią pomocą pedagogiczną uczniów z wybitnymi uzdolnieniami i wspiera w rozwijaniu uzdolnień.
  • Ściśle współpracuje z rodzicami uczniów przejawiających problemy dydaktyczno-wychowawcze oraz uzdolnionych.
  • Służy pomocą i radą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wynikających z funkcjonowania dziecka w szkole


Ważne adresy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Kosmonautów 5 a

44-194 Knurów

32 235 14-76

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Zygmunta Starego 17

Gliwice

32 332 66 16


 W naszej szkole realizowany jest Program Profilaktyczny Stop Agresji i Przemocy.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio