Pedagog

 Pedagog szkolny

mgr Barbara Świderska

 

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2017/2018:

Poniedziałek 8.00 - 14.30

Wtorek 10.00 -  15.30

Środa 8.00 – 11.30, 13.30 – 14.15

Czwartek 8.00 - 10.45, 12.45 – 13.30

Piątek 8.00 - 10.45, 11.45 – 13.35

 


  • Pedagog szkolny prowadzi pomoc pedagogiczną w formie zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu.
  • Obejmuje odpowiednią pomocą pedagogiczną uczniów z wybitnymi uzdolnieniami i wspiera w rozwijaniu uzdolnień.
  • Ściśle współpracuje z rodzicami uczniów przejawiających problemy dydaktyczno-wychowawcze oraz uzdolnionych.
  • Służy pomocą i radą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wynikających z funkcjonowania dziecka w szkole


Ważne adresy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Kosmonautów 5 a

44-194 Knurów

32 235 14-76

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Zygmunta Starego 17

Gliwice

32 332 66 16


 W naszej szkole realizowany jest Program Profilaktyczny Stop Agresji i Przemocy.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio