Pedagog

  • Pedagog szkolny prowadzi pomoc pedagogiczną w formie zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu.
  • Obejmuje odpowiednią pomocą pedagogiczną uczniów z wybitnymi uzdolnieniami i wspiera w rozwijaniu uzdolnień.
  • Ściśle współpracuje z rodzicami uczniów przejawiających problemy dydaktyczno-wychowawcze oraz uzdolnionych.
  • Służy pomocą i radą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wynikających z funkcjonowania dziecka w szkole

wykonanie strony internetowej: Everest Studio