Kadra

Kadra Pedagogiczna 2018/2019

Szkoła Podstawowa

 

Adamczyk Beata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca klasy 3 a

 

Bargiel Aleksandra

Nauczyciel języka angielskiego

wychowawca klasy III A gimnazjum

 

Benek Adam

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Buchczyk Gabriela

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy 8 b

 

Bukowska – Pelc Urszula

Nauczyciel języka niemieckiego

 

Burzawa Sandra

Nauczyciel wspomagający

 

Duda Stefan

nauczyciel historii

wychowawca klasy 4 b

 

Ficek Urszula

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca klasy 1 a

 

Grzegorzyca Marcin

Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

 

Hanus Jolanta

Nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki

Wychowawca klasy 8 a

 

Janota Karolina

Nauczyciel chemii

 

Juszczak Mateusz

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 4 a

 

Kasperek Beata/s. Aldona

Nauczyciel religii

 

Konopka Karolina

nauczyciel wspomagający

 

Kowalska Tatiana

Nauczyciel języka polskiego

Wychowawca klasy III B gimnazjum

 

Kowol Barbara

Nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej

Bibliotekarz

 

Kulasa Beata

Nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej

 

Lubszczyk Grażyna

Nauczyciel zajęć komputerowych, technicznych informatyki, wychowawca klasy IVc

 

Macha Tomasz

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Machulec Anna

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Makulik Michaela

Psycholog szkolny, nauczyciel języka mniejszości niemieckiej

 

Marciniak Magdalena

Nauczyciel wspomagający, rewalidacji

 

Michalik Elżbieta

Nauczyciel języka polskiego

Wychowawca klasy 6 b

 

Nieradzik Katarzyna

Nauczyciel języka angielskiego

 

Orzech Joanna

Nauczyciel geografii, przyrody i biologii

wychowawca klasy   6 c

 

Popiel Zdzisława

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca klasy 2 b

 

Prostyńska Agnieszka

Logopeda szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

Rajca Alina

Nauczyciel chemii, wicedyrektor w Zespole

 

Rapcia Barbara

Nauczyciel przyrody, biologii i wychowania do życia w rodzinie

 

Rybka Magdalena

Nauczyciel języka mniejszości niemieckiej

 

Rydz Karolina

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca klasy 1 b

 

ks. Schmidt Dariusz

Nauczyciel religii

 

Snopek Kamila

nauczyciel wspomagający

 

Socha Małgorzata

Bibliotekarz

 

Stawowy Beata

Nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć artystycznych

wychowawca klasy4 d

 

Struzik Paulina

Nauczyciel języka mniejszości niemieckiej

 

Szakoła Ewa

Nauczyciel języka angielskiego

wychowawca klasy 6 a

 

Sztejnbis Barbara

Nauczyciel matematyki

wychowawca klasy 7 a

 

Szwedka Adam

Nauczyciel religii i wiedzy o społeczeństwie

 

Szymik-Smolnik Urszula

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca klasy 3 b

 

Świderska Barbara

Pedagog szkolny

 

Twardoch Elżbieta

Nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej

 

Tyc Joanna

Nauczyciel matematyki, techniki, zajęć komputerowych i technicznych, informatyki

 

Więcko Gabriela

Nauczyciel języka polskiego

wychowawca klasy 5 a

 

Winiarska Anna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca klasy 2 a

 

Zubek Hanna

Nauczyciel wychowania fizycznego

wykonanie strony internetowej: Everest Studio