Kadra

mgr Urszula Cieślik

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr inż. Alina Rajca

Wicedyrektor

mgr Beata Adamczyk

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawca klasy 1a

mgr Ewa Asendy

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawca klasy 2b

mgr Aleksandra Bargiel – Firlit

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Łukasz Bergel

Nauczyciel religii w kl. 5a, 6b

mgr Adam Benek

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr inż. Gabriela Buchczyk

Nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych,

wychowawca klasy 6b

mgr Sandra Burzawa

Nauczyciel wspomagający

mgr Aneta Cajza

Nauczyciel języka mniejszości niemieckiej

mgr Stefan Duda

Nauczyciel historii i społeczeństwa,

języka polskiego

mgr Justyna Dzierżawska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawca klasy 3a

mgr Urszula Ficek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawca klasy 2a

mgr Marcin Grzegorzyca

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr inż. Jolanta Hanus

Nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych

mgr Mateusz Juszczak

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Kulasa

Nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Macha Tomasz

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Magdalena Marciniak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawca klasy 2d

mgr Grzegorz Mandelka

Nauczyciel religii w kl. 6a

mgr Elżbieta Michalik

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 4b

mgr Aleksandra Piekara

Nauczyciel historii i społeczeństwa,

nauczyciel wspomagający

mgr Karolina Pokorny

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Zdzisława Popiel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawca klasy 3b

mgr Agnieszka Prostyńska

Logopeda szkolny

mgr Teresa Ral

Nauczyciel zajęć technicznych, rewalidacyjnych, wychowawca klasy 4c

mgr Barbara Rapcia

Nauczyciel przyrody, wychowania do życia w rodzinie

mgr Karolina Rydz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawca klasy 2c

mgr Aleksandra Słaboń

Nauczyciel przyrody, wychowawca świetlicy szkolnej, wychowawca klasy 6a

mgr Małgorzata Socha

Bibliotekarz szkolny

mgr Beata Stawowy

Nauczyciel muzyki i plastyki

mgr Ewa Szakoła

Nauczyciel języka angielskiego,

wychowawca klasy 4a

mgr Barbara Sztejnbis

Nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy szkolnej, wychowawca klasy 5a

mgr Katarzyna Szulik / s. Janina

Nauczyciel religii

mgr Urszula Szymik-Smolnik

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawca klasy 1b

mgr Barbara Świderska

Pedagog szkolny

mgr Kazimierz Tyc

Nauczyciel zajęć komputerowych

mgr Elżbieta Widuch

Nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Gabriela Więcko

Nauczyciel języka polskiego

mgr Hanna Zubek

Nauczyciel wychowania fizycznego

wykonanie strony internetowej: Everest Studio