Kadra

Kadra Pedagogiczna 2017/2018
Szkoła Podstawowa

 1.

Cieślik Urszula

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 2.

Rajca Alina

Wicedyrektor, Nauczyciel chemii

 3.

Adamczyk Beata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawca klasy 2a

 4.

Asendy Ewa

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawca klasy 3b

 5.

Bargiel Aleksandra

Nauczyciel języka angielskiego, Wychowawca klasy IIA gimnazjum

 6.

Benek Adam

Nauczyciel wychowania fizycznego

 7.

Buchczyk Gabriela

Nauczyciel matematyki i informatyki, Wychowawca klasy 7b

 8.

Bukowska – Pelc Urszula

Nauczyciel języka niemieckiego

 9.

Burzawa Sandra

Nauczyciel wspomagający

 10.

Czarnota – Wieczorek Barbara

Nauczyciel chemii

 11.

Duda Stefan

Nauczyciel historii, Wychowawca klasy IIIA gimnazjum

 12.

Ficek Urszula

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawca klasy 3a

 13.

Grzegorzyca Marcin

Nauczyciel wychowania fizycznego

 14.

Hanus Jolanta

Nauczyciel matematyki i fizyki, Wychowawca klasy 7a

 15.

Juszczak Mateusz

Nauczyciel języka angielskiego

 16.

Kasperek Beata/s. Aldona

Nauczyciel religii

 17.

Kowalska Tatiana

Nauczyciel języka polskiego, Wychowawca klasy IIA gimnazjum

 18.

Krzyżaniak – Hubczak Agnieszka

Nauczyciel wychowania fizycznego

 19.

Kulasa Beata

Nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej

 20.

Lubszczyk Grażyna

Nauczyciel zajęć komputerowych, technicznych informatyki i świetlicy

21.

Macha Tomasz

Nauczyciel wychowania fizycznego

22.

Marciniak Magdalena

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji, Wychowawca klasy 3d

 23.

Michalik Elżbieta

Nauczyciel języka polskiego, Nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej, Wychowawca klasy 5b

 24.

Orzech Joanna

Nauczyciel geografii, przyrody i biologii, Wychowawca klasy IIIB gimnazjum

 25.

Pokorny Karolina

Nauczyciel języka angielskiego, Wychowawca klasy 4a

 26.

Popiel Zdzisława

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy, Wychowawca klasy 1b

 27.

Prostyńska Agnieszka

Logopeda szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

28. 

Ral Teresa

Nauczyciel zajęć technicznych, bibliotekarz szkolny, Wychowawca klasy 5c

 29.

Rapcia Barbara

Nauczyciel przyrody, biologii i wychowania do życia w rodzinie

 30.

Rybka Magdalena

Nauczyciel języka mniejszości niemieckiej

 31.

Rydz Karolina

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawca klasy 3c

 32.

Schmidt Dariusz

Nauczyciel religii

 33.

Stawowy Beata

Nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć artystycznych

 34.

Struzik Paulina

Nauczyciel języka mniejszości niemieckiej

 35.

Szakoła Ewa

Nauczyciel języka angielskiego, Wychowawca klasy 5a

 36.

Sztejnbis Barbara

Nauczyciel matematyki, Wychowawca klasy 6a

 37.

Szwedka Adam

Nauczyciel religii i wiedzy o społeczeństwie

 38.

Szymik-Smolnik Urszula

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawca klasy 2b

39.

Świderska Barbara

Pedagog szkolny, bibliotekarz

 40.

Tyc Joanna

Nauczyciel matematyki, techniki, plastyki, zajęć komputerowych i technicznych, informatyki

 41.

Walczak Adam

Nauczyciel wspomagający

 42.

Widuch Elżbieta

Nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej

 43.

Więcko Gabriela

Nauczyciel języka polskiego

 44.

Winiarska Anna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawca świetlicy szkolnej, Wychowawca klasy 1a

45.

Wolińska Anna

Psycholog szkolny

 46.

Zubek Hanna

Nauczyciel wychowania fizycznego

wykonanie strony internetowej: Everest Studio