Koło Języka Niemieckiego

„Deutsch macht Spaβ"

 

Facebook Koła

 

Opiekun koła: mgr Urszula Bukowska-Pelc

 

Cele ogólne:

 • poszerzenie znajomości języka niemieckiego zapewniającej sprawną komunikację językową,
 • lepsze poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów niemieckojęzycznych.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania,
 • wzbogacenia słownictwa dotyczącego życia codziennego,
 • umiejętność zastosowania w komunikacji wyrażeń adekwatnych do sytuacji,
 • rozszerzenie repertuaru funkcji językowych poprzez korzystanie z autentycznych materiałów,
 • nauka wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji (słowniki, repetytoria , multimedia),
 • wdrażanie do samodzielności poprzez kształtowanie technik uczenia się,
 • kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec innych poprzez poznanie kultury i realiów krajów niemieckojęzycznych.

Zasady:

 • wyrażenie chęci aktywnego udziału w życiu koła
 • systematyczny udział w spotkaniach

 AKTUALNOŚCI


 

Na kółko języka niemieckiego zapraszamy w poniedziałki 15:30 , w sali 304 .

 

 

site click

wykonanie strony internetowej: Everest Studio