Spotkania z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 Data
Tematyka Godzina

16.09.2019
(poniedziałek)

Zebranie organizacyjne 16:30
25.11.2019
(poniedziałek)
Klasowe - sprawy bieżące 17:00 kl. 1 – 3
17:30 kl. 4 – 6
18:00 kl. 7 – 8
09.01.2020
(czwartek)
Podsumowanie I półrocza 2019/2020 17:00 kl. 1 – 3
17:30 kl. 4 – 6
18:00 kl. 7 – 8
23.03.2020
(poniedziałek)
Klasowe - sprawy bieżące 17:00 kl. 1 – 3
17:30 kl. 4 – 6
18:00 kl. 7 – 8
11.05.2020
(poniedziałek)
Informacje ogólne na miesiąc przed klasyfikacjąSpotkanie przed festynem 17:00 kl. 1 – 3
17:30 kl. 4 – 6
18:00 kl. 7 – 8
wykonanie strony internetowej: Everest Studio