Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

 

Uroczystość

Data

Odpowiedzialni

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, uroczystość pasowania na ucznia pierwszaków.

01.09.16

Dyrektor,

Wych. klas 1-2

2. Akcja „Sprzątanie Świata”

09.16

B. Rapcia

3. Europejski Dzień Języków Obcych

26.09.16

n-le jęz. angielskiego

4. Dzień Chłopców

30.09.16

E. Szakoła

5. Gminny Turniej Piłki Nożnej Tartan

09.16

T. Macha, A. Benek, M. Grzegorzyca

6. Rajd rowerowy śladami II wojny światowej

16.09.16

S. Duda

7. Światowy Dzień Zwierząt

10.16

B. Rapcia, T. Ral

8. Światowy Dzień Drzewa

10.16

B. Rapcia, T. Ral

9. Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14.10.16

Klasy 6te z wych + SU

10. Konkurs Recytatorski

10.16

G. Więcko

11. Dzień Jana Pawła II

10.16

Zespół katechetyczny

12. Konkurs Biblijny

10.16

Zespół katechetyczny

13. Kolorowa Pora Roku w piosence

10.16

K. Rydz, E. Asendy

14. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe - etap szkolny

11.16

n-le przedmiotów

15. Konkurs Wiedzy o Literaturze Naszego Regionu

11.16

G. Więcko

16. Językowy Konkurs Recytatorski

11.16

E. Szakoła, A. Bargiel - Firlit

17. Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz 150. Rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego

10.11.16

S. Duda

18. Tydzień Honorowego Dawcy Krwi

11.16

B. Rapcia, T. Ral

19. Wieczór andrzejkowy

11.16

E. Szakoła, M. Socha

20. Konkurs bajkowy dla klas pierwszych

11.16

K. Rydz, M. Socha

21. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla świetlic szkolnych „Jesień w oczach dziecka”

11.16

B. Kulasa, E. Widuch

22. Mikołajki

06.12.16

Rada Rodziców, SU

23. Gminny Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Kartka świąteczna”

12.16

E. Widuch, B. Kulasa

24. Spotkanie Opłatkowe, Jasełka

22.12.16

Wych. klas, U. Ficek

25. Zimowa przerwa świąteczna

23.12.16 – 01.01.17

 

26. Dzień Patrona Szkoły. Konkurs „Ślązak Szkoły”

02.17

B. Sztejnbis, E. Michalik

27. Gminny Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Zimowy bukiet dla ptaków”

02.17

Opiekunowie świetlicy

28. Konkurs Czytelniczy „Kto czyta żyje wielokrotnie”

02.17

Z. Popiel, M. Socha, U. Ficek

29. Szkolny Przegląd Talentów klas młodszych (I-III)

02.17

M. Marciniak, K. Rydz

30. Ferie zimowe

16.01 – 29.01.17

 

31. Dzień Kobiet i Kobietek

08.03.17

PANOWIE!

32. Pierwszy Dzień Wiosny

21.03.17

A. Benek, E. Szakoła

33. Konkurs matematyczny „Kangur”

03.17

n-le matematyki

34. Konkurs języka angielskiego FOX

03.17

E. Szakoła, A. Bargiel-Firlit

35. Dzień Wody

03.17

B. Rapcia, T. Ral. A. Słaboń

36. Wiosenna przerwa świąteczna

13.04 –18.04.17

 

37. Międzyszkolny Konkurs „Asy z młodszej klasy”

04.17

n-le klas I-III + E. Michalik

38. Tydzień Ziemi

04.17

A. Słaboń

39. Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

04.17

B. Rapcia, A. Słaboń

40. Dzień Zdrowia

04.17

B. Rapcia, T. Ral

41. Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 1971 oraz 200. Rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki

28.04.17

S. Duda

42. Ogólnopolska olimpiada OLIMPUSEK dla klas I-III

04.17

A. Winiarska, B. Adamczyk

43. Konkurs ortograficzny

05.17

G. Więcko

44. Gminny Konkurs Języka Angielskiego

05.17

E. Szakoła

45. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moje ulubione zwierzę”

05.17

E. Widuch, B. Kulasa

46. Tydzień PCK

05.17

B. Rapcia, T. Ral

47. Pasowanie na Rycerza Książki

05.17

M. Socha

48. Konkurs języka angielskiego dla klas 1-3

05.17

M. Juszczak, K. Pokorny

49. Dzień Bociana

31.05.17

B. Rapcia, T. Ral

50. Festyn Rodzinny

05.17

Rada Rodziców

51. Targi Książki Warszawa + Centrum Nauki Kopernik

05.17

A. Cajza, M. Socha, E. Szakoła

52. Dzień Rodzica + pożegnanie klas III

05.17

Z. Popiel, A. Winiarska

53. Dzień Dziecka

01.06.17

Rada Rodziców

54. Konkurs Mistrz Matematyki

06.17

B. Sztejnbis, G. Buchczyk, J. Hanus

55. Egzamin na kartę rowerową

06.17

T. Ral

56. Tydzień Historyczny

06.17

S. Duda

57. Dzień Bezpieczeństwa i Bieg Samarytański

06.17

T. Ral, B. Rapcia

58. Konkurs Mistrz Języka Polskiego

06.17

E. Michalik

59. Wybory do Samorządu Uczniowskiego

06.17

E. Szakoła

60. Dzień Sportu

06.17

n-le w-f

61. Wręczenie nagród wyróżnionym uczniom

22.06.17

Organizatorzy konkursów

62. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23.06.17

Dyrektor

wykonanie strony internetowej: Everest Studio