Historia

p. M. Szatyńska 

MARIA SZATYŃSKA ? pochodząca z Krakowa nauczycielka języka polskiego oraz bibliotekarka. Autorka wielu wierszy, opowiadań i scenariuszy przedstawień. Wśród mieszkańców Gierałtowic cieszyła się ogromnym szacunkiem. Gierałtowickim dzieciom poświęciła całe swoje życie. Od 1936 roku w ciekawy, a czasami zabawny sposób prowadziła kronikę szkoły. Była pasjonatką swojego zawodu.


p. W. Mazurek 

WILHELM MAZUREK - kierownik szkoły w latach 1934-1967 cieszący się dużym autorytetem wśród mieszkańców wsi ze względu na swoją postawę w czasie powstań śląskich, gdy walczył o polskość Śląska.


 

077 Klasa_pita_i_pan_Staro 

STANISŁAW STAROŃ - nauczyciel języka rosyjskiego oraz techniki, założyciel Koła Fotograficznego.


 

p. Czerniak

JADWIGA CZERNIAK - nauczycielka języka rosyjskiego, urodzona we Lwowie. Podczas działań wojennych ucieczką przez okno uratowała swoje życie. Kroki swoje skierowała do Polski.


p. Kocielny_B

BARBARA KOŚCIELNY - nauczycielka biologii.


 

TERESA TYSZKIEWICZ - nauczycielka historii 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio