Absolwenci

Wykaz opracowano na podstawie kwerendy dokumentów zebranych w archiwum

Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka w Gierałtowicach.

Wykaz roczników do 1956 został przepisany.

Roczniki od 1955 prowadzono pismem odręcznym.

W celu uniknięcia pomyłek strony zeskanowano.

AUTOREM WYKAZU ABSOLWENTÓW Z LAT 1933-2012
JEST MGR STEFAN DUDA.

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio