Szkoła Podstawowa - Aktualności

Zajęcia na sztucznej ściance wspinaczkowej

Stowarzyszenie GTW w Gliwicach począwszy od 5 marca zaprasza na zajęcia wspinaczkowe
na sztucznej ściance wspinaczkowej w Gierałtowicach.

Zainteresowani udziałem powinni zgłosić się u pana wicedyrektora Stefana Dudy.

Zajęcia będą prowadzone od 1700 do 1830.

Zajęcia są bezpłatne.

Zainteresowani powinni wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ,

którą można pobrać poniżej.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy oddać panu wicedyrektorowi Stefanowi Dudzie.

KARTA ZGŁOSZENIOWA-pobierz, wypełnij i wydrukuj

Zebrania klasowe 26 stycznia (czwartek) w szkole podstawowej

Serdecznie zapraszam rodziców na spotkania z wychowawcami, które rozpoczną się w czwartek 26 stycznia 2012 roku po Wieczorze Teatralnym.

S. Duda

 

 

PRZYDZIAŁ SAL 

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Numer sali

1 a

p. A. Winiarska

23

1 b

p. Z. Popiel

22

2 b

p. G. Lubszczyk

9

3 a

p. B. Sztejnbis

jadalnia

3 b

p. U. Ficek

8

4 a

p. J. Tyc

1

4 b

p. B. Rapcia

7

4 c

p. G. Więcko

20

5 a

p. A. Słaboń

biblioteka

5 b

p. E. Szakoła

25

6 a

p. E. Michalik

18

6 b

p. M. Juszczak

19

 

 

Wyjazd na lodowisko w Gliwicach

Na piątek 27 stycznia 2012 planowany jest wyjazd na lodowisko Tafla w Gliwicach.
Wyjazd z Gierałtowic wyznaczono na 1330, powrót na ok. 1600.
Proszę deklarować udział u p. A. Benka lub p. M. Grzegorzycy.
O udziale decydyje kolejność zgłoszeń.


ZGODA NA WYJAZD-pobierz, wypełnij, wydrukuj i przynieś do p Benka lub p. Grzegorzycy

wykonanie strony internetowej: Everest Studio