Szkoła Podstawowa - Aktualności

Zapisy uczniów do świetlicy

Zapisy uczniów do świetlicy na rok szkolny 2012/2013 przyjmowane są

od 18 czerwca do 14 września 2012r.

Przyjęcie dziecka do świetlicy poza wyznaczonym terminem możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach.

Karty zgłoszenia do świetlicy są do pobrania u wychowawców świetlicy, wychowawców klas oraz w sekretariacie.

Rodziców, którzy wyrażają chęć udziału ich dzieci w zajęciach świetlicowych, prosimy o dobrowolne wpłaty w wysokościach określonych w deklaracjach na konto Rady Rodziców.

GETIN BANK 14 1560 1081 2121 2660 0675 0001   z dopiskiem ŚWIETLICA

 

Pozyskane tą drogą środki zostaną przeznaczone na dzialalność świetlicy, np. na zakup papieru.

 

Informacja o przesunięciu wycieczki klas pierwszych

Ze względu na złe warunki atmosferyczne wyjazd uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu zostaje przesunięty z 15 na 20 czerwca (środa).

Informacja o pracach remontowych

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi wewnątrz budynku należy zachować szczególną dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Przypominamy, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przebywające w godzinach popołudniowych na boiskach szkolnych (po zakończeniu lekcji).

wykonanie strony internetowej: Everest Studio