Szkoła Podstawowa - Aktualności

Informacja o powstaniu placu zabaw

Z niezmierną przyjemnością podajemy do wiadomości, iż wniosek, z którym wystąpiła nasza szkoła w listopadzie 2011r., za pośrednictwem organu prowadzącego, do Urzędu Marszałkowskiego o współfinansowanie budowy placu zabaw, został rozpatrzony przychylnie.

Na podkreślenie zasługuje informacja, iż na 79 wniosków, które spłynęły z całego województwa śląskiego i które zostały rozpatrzone pozytywnie, wniosek z naszej szkoły uzyskał 133 punkty i uplasował się na drugim miejscu w województwie.

Źródło informacji: witryna internetowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Organizacja pracy szkoły podstawowej w dniu 3 kwietnia 2012r.

W dniu 3 kwietnia 2012r. odbędzie się sprawdzian kompetencji.
Do szkoły przychodzą tylko uczniowie klas szóstych.
Funkcjonuje świetlica szkolna od 730 do 1600

S. Duda

Informacje o sprawdzianie kompetencji

Za kilka dni szóstoklasiści przystąpią do sprawdzianu, który sprawdzi ich kompetencje. Poniżej kilka ważnych informacji:

Termin sprawdzianu: 3 kwietnia 2012r. (wtorek)

Czas trwania sprawdzianu: 60 minut

Koniecznie:

1. Zabierz ze sobą potrzebne przybory: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

2. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

3. Miej przy sobie legitymację szkolną.

3. Przyjdź do szkoły na wskazaną godzinę ubrany w stroju odświętnym.

4. Wejdź do auli zgodnie z listą.

5. Dokładnie wykonuj polecenia zespołu nadzorującego sprawdzian.

8. Pracuj samodzielnie.

11. Pisz starannie i czytelnie.

12. Sprawdź, czy udzieliłeś odpowiedzi na wszystkie pytania i czy dokładnie zamalowałeś czarnym kolorem odpowiednie kratki w kacie odpowiedzi.

13. Oddaj zestaw egzaminacyjny członkom zespołu nadzorującego sprawdzian.

14. Uśmiechnij się.

Pod żadnym pozorem nie zakłócaj przebiegu sprawdzianu, czyli:

Nie opuszczaj swojego miejsca.

Nie porozumiewaj się z koleżankami i kolegami.

Nie wypowiadaj żadnych uwag i komentarzy.

Nie zadawaj pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

Nie korzystaj z telefonu komórkowego, kalkulatora, korektora, ani dodatkowych kartek na brudnopis.

Powodzenia !!!

wykonanie strony internetowej: Everest Studio