Szkoła Podstawowa - Aktualności

Zmiana organizacji pracy szkoły podstawowej w dniu 25 czerwca 2012r.

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

W związku z planowanym Dniem Bezpieczeństwa zmieniono plan pracy szkoły podstawowej:

? W poniedziałek uczniowie klas IV-VI rozpoczynają zajęcia o 845.

Zajęcia z wychowawcami potrwają do 1230.

? Uczniowie klasy IIIA rozpoczynają lekcje o 800. Zajęcia potrwają do 1130.

? Uczniowie klasy IIB rozpoczną lekcje o 1045, a zakończą o 1425.

Informacje na temat akcji 1% dla mojej szkoły

Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła przekazała informację, iż na skutek ponownej weryfikacji wpłat, które wpłynęły na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach pozyskana kwota wzrosła z 6.675,79 do

8.442,10 zł

Ponownie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% swego podatku na cele związane z działalnością edukacyjną zespołu placówek, wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.

Obchody 90-lecia powrotu Śląska do Polski

Koło Związku Górnośląskiego i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach serdecznie zapraszają na uroczystość 90-lecia powrotu Śląska do Polski

która odbędzie się w sobotę 23 czerwca 2012r. według porządku:

-godz. 1630 sala Urzędu Gminy w Gierałtowicach-

program artystyczny przygotowany przez młodzież gimnazjalną i wykład historyczny

-godz. 1800 uroczysta Msza Św. za Ojczyznę w kościele parafialnym w Gierałtowicach

-po Mszy Św. posadzenie Dębu Pamięci na skweru przed Urzędem Gminy w Gierałtowicach

 

W imieniu organizatorów

Prezes Koła Związku Górnośląskiego

Janina Rożek

Zapisy uczniów do świetlicy

Zapisy uczniów do świetlicy na rok szkolny 2012/2013 przyjmowane są

od 18 czerwca do 14 września 2012r.

Przyjęcie dziecka do świetlicy poza wyznaczonym terminem możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach.

Karty zgłoszenia do świetlicy są do pobrania u wychowawców świetlicy, wychowawców klas oraz w sekretariacie.

Rodziców, którzy wyrażają chęć udziału ich dzieci w zajęciach świetlicowych, prosimy o dobrowolne wpłaty w wysokościach określonych w deklaracjach na konto Rady Rodziców.

GETIN BANK 14 1560 1081 2121 2660 0675 0001   z dopiskiem ŚWIETLICA

 

Pozyskane tą drogą środki zostaną przeznaczone na dzialalność świetlicy, np. na zakup papieru.

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio