Szkoła Podstawowa - Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach informuje, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się 03.09.2012r. o godzinie 9.00 dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami zapraszamy na godzinę 9.30 do auli szkolnej.

Zawiadomienie dot. wyboru oferty

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : ?Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie dużego szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gierałtowicach?.


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania na : ?Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie dużego szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gierałtowicach?, wybrana została oferta złożona przez:

PPHU ?MULTI?
ul. Żytnia 106
44-141 Gliwice

Pełna treść zawiadomienia

Zmiana organizacji pracy szkoły podstawowej w dniu 26 czerwca 2012r.

W najbliższy wtorek 26 czerwca uczniowie klas IV-VI wezmą udział w Dniu Sportu. Wszyscy uczniowie klas IV-VI przychodzą na 900. Zajęcia potrwają do 1230.

Zmiana organizacji pracy szkoły podstawowej w dniu 25 czerwca 2012r.

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

W związku z planowanym Dniem Bezpieczeństwa zmieniono plan pracy szkoły podstawowej:

? W poniedziałek uczniowie klas IV-VI rozpoczynają zajęcia o 845.

Zajęcia z wychowawcami potrwają do 1230.

? Uczniowie klasy IIIA rozpoczynają lekcje o 800. Zajęcia potrwają do 1130.

? Uczniowie klasy IIB rozpoczną lekcje o 1045, a zakończą o 1425.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio