Szkoła Podstawowa - Aktualności

Informacja o przesunięciu wycieczki klas pierwszych

Ze względu na złe warunki atmosferyczne wyjazd uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu zostaje przesunięty z 15 na 20 czerwca (środa).

Informacja o pracach remontowych

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi wewnątrz budynku należy zachować szczególną dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Przypominamy, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przebywające w godzinach popołudniowych na boiskach szkolnych (po zakończeniu lekcji).

Spotkanie rodziców przyszłej klasy pierwszej

Zapraszamy rodziców przyszłych uczniów klasy pierwszej na spotkanie w dniu 18 czerwca od 1700 w sali 22 (piętro szkoły podstawowej).

Informacje o wypożyczaniu książek

INFORMACJA DLA UCZNIÓW

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego od 1 czerwca nie będą wypożyczane książki z biblioteki szkolnej do domu.
Książki będą udostępnianie tylko na wyraźne polecenie nauczyciela.
Uczniowie zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek do dnia 22 czerwca 2012r.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio