Szkoła Podstawowa - Aktualności

Nabór dzieci na obiady na rok szkolny 2018/2019

Karta zgłoszeniowa na obiady na rok szkolny 2018/2019 będzie wydawana w sekretariacie od dnia 04.06.2018 do 15.06.2018. Po tych dniach zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Konkurs Plastyczny „Owoce to witaminowe moce”

Zapraszamy do udziału w konkursie

Konkurs Plastyczny
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach
„Owoce to witaminowe moce"

 

Zapraszamy dzieci z naszej szkoły do wykonania pracy plastycznej. Głównym założeniem konkursu jest poszerzanie wiedzy wśród najmłodszych na temat zdrowego odżywiania. Organizatorem konkursu są nauczyciele świetlicy mgr Beata Kulasa i mgr Elżbieta Widuch.

Cele konkursu:

 • Promocja zdrowego odżywiania.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.
 • Upowszechnianie korzyści płynących ze spożywania owoców i warzyw.

Warunki uczestnictwa:

 • Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie.
 • Format prac: nie większy niż A-4, technika: dowolna – płaska.
 • Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).
 • Prace można dostarczyć do obu sal świetlic do 30 maja 2018r.
 • Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni zdobywców 3 pierwszych miejsc i wyróżnień w kategoriach:

– Klasy 1-3

– Klasy 4-7

 • Ocena komisji nie podlega negocjacji ze strony uczestnika bądź osób trzecich. Prace będą oceniane pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu i estetyki. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Lista nagrodzonych w konkursie prac zostanie opublikowana na stronie internetowej świetlicy www.swietlica.zspgieraltowice.pl oraz szkoły www.zspgieraltowce.pl 
 • Prezentacja nagrodzonych prac w postaci wystawy pokonkursowej nastąpi po uroczystym rozstrzygnięciu konkursu w czerwcu 2018r.

Zachęcamy do udziału w konkursie :)

Zebranie informacyjne dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci, które we wrześniu 2018 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, odbędzie się 05.06.2018 o godz. 17:00 w auli przedszkolnej. Zapraszamy.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio