Szkoła Podstawowa - Aktualności

„Meine Osterkarte - Kartka Wielkanocna w nietypowym kształcie" – Konkurs z języka niemieckiego

 

Zapraszamy uczniów klas I-VIII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie języka niemieckiego

„Meine Osterkarte"


Cele konkursu:
 propagowanie wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego
 rozwijanie kreatywności w podejściu do tematu
 umożliwienie uczniom zaprezentowanie talentu plastycznego


1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII.
2. Uczeń przygotowuje jedną kartkę wielkanocną wykorzystując technikę dowolną (podpisaną imieniem i nazwiskiem)
3.Format pracy: kartka musi być w nietypowym kształcie (np. królika, pisanki, koszyczka lub innych symboli wielkanocnych)
4. W środku kartki muszą znajdować się życzenia wielkanocne w języku niemieckim napisane odręcznie przez ucznia.
5. Termin składania prac - 05.04.2019r. do swojego nauczyciela języka mniejszości lub niemieckiego.
6. Ocenie podlega:
 estetyka pracy
 pomysłowość, oryginalność
 poprawność językowa

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2019

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2019

odbędzie się w czwartek 21 marca 2019 r. o godz. 9.00.


Uczestnicy zbierają się o godz.8.30 w auli.
Prosimy o przyniesienie przyborów do pisania, przyborów geometrycznych, ołówka, gumki.

Zasady konkursu:
http://www.kangur-mat.pl/zasady.php

XII Ogólnopolski Konkurs Austria kraj i mieszkańcy - etap szkolny

 Etap szkolny XII Ogólnopolskiego Konkursu  Austria kraj i mieszkańcy 
o
dbędzie się w dniu

12 marca  (wtorek)  o godz. 8:00  sala 205Celem konkursu jest zachęcenie do poszerzania szeroko rozumianej wiedzy o historii, geografii i kulturze Austrii.
Konkurs obejmować będzie zakres wiedzy z historii, geografii, nauki, kultury, życia społecznego i politycznego Austrii,
a pytania formułowane będą w języku polskim.

Zapisy i szczegóły konkursu u p. Urszuli  Bukowskiej - Pelc 

Konkurs plastyczny w świetlicy szkolnej

KONKURS PLASTYCZNY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

TEMAT: WSPOMNIENIA Z FERII ZIMOWYCH

Regulamin konkursu:

1. Konkurs dla uczniów klas I- III

2. Format A- 4.

3. Technika dowolna.

4. Z tyłu wykonanej pracy metryczka- imię i nazwisko dziecka, klasa.


TERMIN ODDANIA PRAC- DO 31.03.2019

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizator konkursu 
mgr Barbara Kowol

wykonanie strony internetowej: Everest Studio