INFORMACJE RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W dniu 22 września zebrał się nowy skład Rady Rodziców, aby wyłonić przewodniczącego.
Został nim na kolejną roczną kadencję pan Władysław Zawadzki.
Przedstawiciele rodziców postanowili zwrócić się z apelem o przekazywanie używanych zabawek i gier na rzecz świetlicy szkolnej. Zaapelowano, aby przekazywane dary były w dobrym stanie. Ustalono wysokość opłaty wnoszonej przez rodziców.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio