Informacja PPP na temat wydawania orzeczeń

Psycholog szkolny mgr Michaela Makulik przekazuje informację z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Knurowie dotyczącą wydawania orzeczeń. Oto ona:

 

Drodzy Państwo staramy się w Poradni na bieżąco wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci które znamy i mamy już jakąś dokumentację w kartach dzieci.

Przypominamy, że istnieje możliwość wydania orzeczenia na 1 rok- z zaleceniem badania kontrolnego w przyszłym roku.

Dokumenty potrzebne na ten moment to:
1. Wniosek o wydanie orzeczenie wypełniony przez rodzica/prawnego opiekuna - do pobrania ze strony Poradni
2. zaświadczenie lekarskie - jeśli jest możliwe uzyskanie takiego dokumentu - jeśli nie, to opieramy się na poprzednim zaświadczeniu lekarskim
3. informacja o funkcjonowaniu w szkole ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego - wypełniony przez pracownika szkoły (wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły)- Bardzo ważne!!!!

Aktualny link do naszej strony-druki do pobrania

http://pppknurow.szkolnastrona.pl/p,102,druki-do-pobrania

Jak dostarczyć dokumenty?

1. Rodzic dzwoni do Poradni i ustala termin dostarczenia dokumentów z pracownikiem PPP. Dokumenty w kopercie dostarcza w ustalonym terminie. Jeśli już wcześniej ustalił z konkretnym pracownikiem Poradni (np. podczas rozmowy telefonicznej) to na kopercie powinien napisać nazwisko osoby, do której te dokumenty mają trafić.

2. Można zeskanowane dokumenty dostarczyć pocztą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Jeśli rodzic ustalił do kogo mają konkretnie trafić dokumenty to również proszę napisać nazwisko pracownika Poradni.

O terminie odbioru orzeczenia informuje rodzica pracownik poradni w rozmowie telefonicznej.

Wszelkich informacji udzielają telefonicznie pracownicy Poradni, którzy dyżurują w poradni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio