Zdalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagog i psycholog szkolny świadczą zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną
dla rodziców i uczniów naszej szkoły.

Można się z nimi kontaktować poprzez dziennik elektroniczny - Librus.

Ruszyły także dyżury telefoniczne pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w dni robocze w godz. 8.00- 13.00.

Każdy z Rodziców, uczniów może porozmawiać bezpośrednio z pracownikami Poradni pod nr 32 235 14 76 , 505 691 029

wykonanie strony internetowej: Everest Studio