Informacja dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do kl. I w r. szk. 2020/2021

Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci do klasy I naszej szkoły w r. szkolnym 2020/2021
proszeni są o złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły
do dn. 27 marca 2020.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu,
na podstawie wniosku złożonego przez rodziców dziecka.

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie do szkoły

Zgoda na publikację danych i wizerunku

Wyrażenie życzenia nauki religii

wykonanie strony internetowej: Everest Studio