Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Śląsk to mój dom"

Zapraszamy uczniów klas IV- VIII do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Śląsk to mój dom" na plakat promujący Śląsk.
Konkurs organizowany jest w roku obchodów 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich
Cele:
1. Kształtowanie poczucia więzi z regionem i jego historią.
2. Uczczenie stulecia wybuchu powstań śląskich.
3. Rozwijanie możliwości twórczych uczniów.
4. Rozwijanie ekspresji twórczej.
5. Kształtowanie wrażliwości artystycznej.
6. Popularyzowanie i wspieranie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży

Uwagi do realizacji:
 praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną,
 praca powinna być interpretacją plastyczną hasła Śląsk to mój dom,
 format pracy – A3 ,
 praca nie może zawierać elementów obraźliwych lub godzących w czyjeś dobre
imię.

Plakaty należy oddać do p. Ral lub p. Stawowy w terminie 8. stycznia 2020.
Zostanie wybrana jedną praca, która będzie reprezentować naszą szkołę w dalszych eliminacjach.

Regulamin konkursu

wykonanie strony internetowej: Everest Studio