Szkolny konkurs plastyczny "Kartka świąteczna"

 

choinkaRegulamin Konkursu:

- Celem konkursu jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej.
- Praca powinna zostać wykonana samodzielnie, z dowolnych materiałów oraz dowolną techniką.
- Jedna osoba może złożyć tylko jedną pracę.
- Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę: imię i nazwisko, klasa.
- Konkurs organizowany jest w dwóch grupach:
• grupa I klasy I-III
• grupa II klasy IV – VIII
- Przy ocenie pracy przyjmuje się następujące kryteria:
• wiek wykonawcy
• samodzielność wykonania
• technika dekoracji, pomysłowość, staranność i estetyka wykonania.
- Termin oddawania prac do 16.12.2019 r.
- Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 20.12.2019 r.

Przygotowane prace na konkurs proszę dostarczyć do p. Joanny Tyc, p. Kamili Snopek lub p. Teresy Ral.

kartka

wykonanie strony internetowej: Everest Studio