Szkolny konkurs plastyczny "Bombka Bożonarodzeniowa"

Regulamin Konkursu:


- Celem konkursu jest wykonanie bombki choinkowej - praca przestrzenna.
- Praca powinna zostać wykonana samodzielnie, z dowolnych materiałów oraz dowolną techniką.
- Bombka musi posiadać zawieszkę, aby była możliwość wyeksponowania pracy podczas wystawy.
- Jedna osoba może złożyć tylko jedną pracę.
- Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę: imię i nazwisko, klasa.
- Konkurs organizowany jest w dwóch grupach:
• grupa I klasy I-III
• grupa II klasy IV – VIII
- Przy ocenie pracy przyjmuje się następujące kryteria:
• wiek wykonawcy
• samodzielność wykonania
• zgodność z założeniami – bombka choinkowa – forma przestrzenna
• technika dekoracji, pomysłowość, staranność i estetyka wykonania.
- Termin oddawania prac do 10.12.2019 r.
- Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
- Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 13.12.2019 r.

Przygotowane prace na konkurs proszę dostarczyć do p. Karoliny Konopka lub p. Kamili Snopek.

bombka

wykonanie strony internetowej: Everest Studio