Szkolny Konkurs Plastyczny „Każde dziecko ma prawo do dzieciństwa"

 

W związku z 30 rocznicą uchwalenia KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA (20 listopada 1989 r.)
i współpracą z Klubem Szkół UNICEF świetlica organizuje szkolny konkurs plastyczny pod hasłem

„Każde dziecko ma prawo do dzieciństwa".

Zadanie polega na przygotowaniu pracy plastycznej wyrażającej ideę hasła
i promowanie wiedzy o prawach dziecka przysługujących wszystkim dzieciom na świecie.

• Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów ZSP w Gierałtowicach (klasy 1-8).
• Uczestnik może oddać jedną pracę, podpisaną: imię, nazwisko, klasa.
• Format prac A4 - technika dowolna.
• Prace konkursowe należy dostarczyć nauczycielom świetlicy.
• Termin oddawania prac: 15.11.2019 r. (piątek).
• Prace będą oceniane przez jury, powołane przez organizatora.
• Wybrane przez komisję prace (miejsca 1-3) zostaną nagrodzone pamiątkowym dyplomem i nagrodą rzeczową.
• Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 listopada.
• Prace oddane na konkurs można odebrać do końca listopada.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

wykonanie strony internetowej: Everest Studio