Rada Rodziców- wysokość składki w roku szkolnym 2018/2019

Na pierwszym zebraniu w dniu 27.09.2018 r. Rada Rodziców ustaliła proponowaną wysokość składki:

50 zł – za pierwsze dziecko
25 zł – za drugie dziecko
0 zł – za kolejne dzieci

Dane do konta:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
Nr konta 55 8454 0001 3073 0055 9319 0001

w tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio