XII Ogólnopolski Konkurs Austria kraj i mieszkańcy - etap szkolny

 Etap szkolny XII Ogólnopolskiego Konkursu  Austria kraj i mieszkańcy 
o
dbędzie się w dniu

12 marca  (wtorek)  o godz. 8:00  sala 205Celem konkursu jest zachęcenie do poszerzania szeroko rozumianej wiedzy o historii, geografii i kulturze Austrii.
Konkurs obejmować będzie zakres wiedzy z historii, geografii, nauki, kultury, życia społecznego i politycznego Austrii,
a pytania formułowane będą w języku polskim.

Zapisy i szczegóły konkursu u p. Urszuli  Bukowskiej - Pelc 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio