Informacja dla rodziców uczniów klasy 1b

Informujemy, że zebranie rodziców uczniów klasy 1b odbędzie się
5 lutego 2019 r. o godz.17.00 w auli.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio