Misje franciszkańskie

Szkolny Klub Wolontariatu organizuje w dniach od 20.11. do 11.12.br. zbiórkę środków pieniężnych na pomoc ubogim w Afryce. Datki będą zbierane przez naszych wolontariuszy. Przesyłamy list od misjonarza, na który pragniemy zareagować...

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

Pochodzę z Katowic, jestem franciszkaninem. Na co dzień pracuję na Jordan University College w Morogoro w Tanzanii. Powstała tam wśród studentów grupa młodzieży, która założyła NGO (Organizację Pozarządową) o nazwie Kijana Initiative Foundation, coś w rodzaju Waszego Szkolnego Wolontariatu.
Moi studenci działają głównie wśród młodzieży szkolnej. Są zapraszani w celu przeprowadzenia pogadanek motywacyjnych. Ostatnio zaangażowali się w pomoc trędowatym, mieszkającym około godziny jazdy z Morogoro w kierunku Dodoma. Starają się tam dotrzeć kilka razy w roku, ofiarując produkty spożywcze i swoją obecność. Działają również na rzecz samotnych i biednych kobiet w Tungi ( niedaleko od uniwersytetu). Dwa razy w roku (szczególnie na Boże Narodzenie i Nowy Rok) organizują wspólny dzień z dziećmi wraz z poczęstunkiem i podarunkami, takimi jak: zeszyty, długopisy, itd.
Miejscowe władze wspomagają nas, ale potrzeby są ogromne. Dla wspomnianych kobiet chcemy zebrać trochę większą kwotę, żeby dać tym najbiedniejszym np. po 100.000 TZS ( w przeliczeniu na polską walutę kwota wynosi 165 zł), aby mogły rozwinąć jakąś swoją maleńką działalność np. sprzedaż jedzenia albo własnych produktów.
W myśl zasady: „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu", szczególnie w okresie przedświątecznym, prosimy o wsparcie finansowe dla naszych inicjatyw.
Za wszelkie Wasze dobro, każdą najdrobniejszą pomoc już teraz DZIĘKUJEMY.
WSZYSTKIM DOBROCZYŃCOM ŻYCZYMY WIELE DOBRA.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio