ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „Pani Jesień"

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY
„Pani Jesień"

Zapraszamy uczniów klas 1-3 uczęszczających do świetlicy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gierałtowicach do udziału w jesiennym konkursie plastycznym.


Regulamin
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej.
• Uczestnik może oddać dowolną liczbę prac, podpisaną: imię, nazwisko, klasa.
• Format prac A4 - technika dowolna.
• Prace konkursowe należy dostarczyć nauczycielom świetlicy.
• Termin oddawania prac: 31.10.2018 r.
• Prace będą oceniane przez jury, powołane przez organizatora.
• Wybrane przez komisję prace (miejsca 1-3) zostaną nagrodzone pamiątkowym dyplomem i nagrodą rzeczową.
• Ogłoszenie wyników odbędzie się w listopadzie.
• Prace oddane na konkurs można odebrać do końca listopada.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio