PODSUMOWANIE AKCJI 1% DLA MOJEJ SZKOŁY

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Sympatycy!

Z niezmierną przyjemnością informujemy, iż dzięki włączeniu się do akcji ,,1% dla mojej szkoły" podjętej na początku 2011 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach pozyskał kwotę 6.675,79 zł

W imieniu społeczności szkolnej chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za udzielone wsparcie. Każda deklaracja przekazania 1% to świadectwo wielkiej odpowiedzialności za nasz wspólny cel, jakim jest jak najlepsze wykształcenie i wychowanie dzieci.

Od roku współpracujemy ze Stowarzyszeniem Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom ?Przyjazna Szkoła" z siedzibą w Mysłowicach, które umożliwiło nam pozyskanie środków 1% podatku o łącznej wysokości 6.675,79 zł Chcemy zdobyć jak najwięcej środków z tej akcji, dlatego będziemy ją ze wszystkich sił promować - rozwieszać plakaty, rozdawać ulotki ? niech o akcji ?1% dla mojej szkoły" usłyszy jak najwięcej osób. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu, kwota jaką pozyskamy w kolejnych edycjach będzie jeszcze wyższa. Prosimy namawiać osoby ze swojego otoczenia, aby przyłączyły się do akcji.

Przekazanie 1% podatku na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach przyczyni się do stworzenia lepszych warunków edukacji naszych dzieci.

Liczymy na Państwa zrozumienie i życzliwość.

Podczas spotkań z rodzicami w 2012 roku oraz na stronie internetowej zostanie przedstawione szczegółowe rozliczenie uzyskanej kwoty.

S. Duda

wykonanie strony internetowej: Everest Studio