XI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik"


Konkurs odbędzie się dla uczniów klas II-VII w auli szkoły, a dla uczniów klas I w bibliotece szkoły podstawowej

13 marca 2018 r. o godzinie 9:00.

Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia do dnia 5 marca 2018 r. wypełnione przez rodziców zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na konkurs uczniowie przynoszą tylko i wyłącznie długopisy z czarnym wkładem.


Koordynator konkursu Barbara Rapcia

wykonanie strony internetowej: Everest Studio