Zebrania i konsultacje

  • Drukuj

23 listopada 2017r.

Konsultacje 17:00 - 18:00
Zebrania klasowe  o godz. 17:00
Przydział sal:

klasa

nauczyciel

sala

1a

p. Anna Winiarska

sala 18

prelekcja z paniami z ppp

1b

p. Zdzisława Popiel

2a

p. Beata Adamczyk

sala 8

2b

p. Urszula Szymik-Smolnik

sala 7

4a

p. Karolina Pokorny

sala 19

5c

p. Teresa Ral

sala 20

IIIA

p. Stefan Duda

sala 36

godz. 16:30

IIIB

p. Joanna Orzech