REGULAMIN KONKURSU NA ULOTKĘ LUB ZAKŁADKĘ PROMUJĄCĄ CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW

REGULAMIN KONKURSU
NA ULOTKĘ LUB ZAKŁADKĘ PROMUJĄCĄ CZYTELNICTWO 
WŚRÓD UCZNIÓW
 
Cele konkursu: 
Rozpowszechnienie czytelnictwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Umożliwienie uczniom zaprezentowania umiejętności informatycznych. 
Kształcenie poczucia estetyki.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ZSP w Gierałtowicach.  
 
Kategorie: Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:  
- klasy II-IV SP
- klasy V-VII SP
- klasy II-III Gimnazjum
Kryteria oceny 
Ocenie podlegać będzie: 
kreatywność, pomysłowość i oryginalność, samodzielność, poczucie estetyki, poziom merytoryczny (zakres tematu, umiejętność zastosowania oprogramowania), 
 
Konkurs trwa do 17 listopada 2017r. 
Prace można przesyłać na adres mailowy:
 
Zasady przeprowadzenia konkursu 
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu ulotki lub zakładki do książki o tematyce zgodnej     z założeniami konkursu. Zawarte informacje powinny promować czytelnictwo. Każdy uczestnik może przekazać 1 pracę swojego autorstwa w każdej z kategorii.  
Ulotka i prezentacja ma być wykonana i oddana w postaci elektronicznej w formacie umożliwiającym jej edycję. Format dowolny. 
 
Można również wykonać zakładkę w formie tradycyjnej, powinna jednak zawierać ona hasło promujące czytelnictwo. Te prace opatrzone etykietą zawierającą imię, nazwisko autora i klasę można składać u p. Joanny Tyc lub w bibliotece szkolnej u p. Teresy Ral.
 
Skład komisji konkursowej 
Prace oceniane będą przez komisję konkursową w składzie: Dyrekcja Szkoły, Grażyna Lubszczyk, Joanna Tyc, Teresa Ral.
 
Zasady nagradzania 
Komisja przyzna I miejsce oraz wyróżnienia w każdej z kategorii: praca zostanie nagrodzona nagrodą rzeczową. 
 
wykonanie strony internetowej: Everest Studio