Uwaga! Prace remontowe

Uwaga!

Ze względu na prowadzone prace remontowe, polegające na zerwaniu nawierzchni asfaltowej z boiska szkolnego prosimy wszystkie osoby, przebywające na terenie ZSP, o zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy także, by o wszelkich zauważonych niebezpieczeństwach informować Dyrekcję Zespołu.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio