Jubileusz 80-lecia Szkoły

Kalendarium najważniejszych wydarzeń
  w historii Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach

1933

oddanie do użytku nowego 2-piętrowego budynku szkoły,   który został wzniesiony na terenie boiska szkolnego; uruchomiono placówkę   7-klasową o 12 oddziałach, wyposażoną w pracownie naukowe, salę gimnastyczną,   bibliotekę, pokój nauczycielski, kancelarię dla kierownika, kuchnię i   jadalnię, kotłownię i mieszkanie dla palacza

rok szkolny 1933/1934

dotychczasowy kierownik Stanisław Wyspiański został przeniesiony do Rybnika i jego stanowisko objął Wilhelm Mazurek

1939

niemieckie władze administracyjne mianują nauczyciela   czeskiego pochodzenia Rademachera nowym kierownikiem szkoły

lipiec 1945

powrót kierownika Wilhelma Mazurka oraz nauczycielki Marii Szatyńskiej do gierałtowickiej szkoły

1960

przy szkole zorganizowano kilka oddziałów Przysposobienia Rolniczego, dla uczniów zorganizowano poletka doświadczalne, hodowlę zwierząt, kurs praktycznego gotowania dla dziewcząt

1967

zmarł długoletni kierownik szkoły Wilhelm mazurek, który szkole gierałtowickiej i jej młodzieży poświęcił 28 lat swego życia; nowym kierownikiem został jego dotychczasowy zastępca Edmund Kała

01.12.1974

po przeniesieniu Edmunda Kały do Szczygłowic dyrektorem szkoły została Cecylia Klepek z Knurowa

15.08.1977

szkoła w Gierałtowicach otrzymuje statut Gminnej Szkoły   Zbiorczej – na jej dyrektora powołano Wiesława Magnora, jego zastępcą została   Cecylia Klepek, a funkcję zastępcy Gminnego Dyrektora Szkół do spraw szkoły w   Gierałtowicach objęła Danuta Konarska

1975

zorganizowanie w szkole „Izby Pamięci Narodowej”

13.11.1978

zmarła Maria Szatyńska, wychowawczyni wielu klas,   nauczycielka języka polskiego i historii, bibliotekarka, autorka kroniki gierałtowickiej szkoły powszechnej

10.09.1983

jubileusz 50-lecia szkoły podstawowej; uroczyste nadanie imienia Gustawa Morcinka i wręczenie sztandaru ufundowanego przez rodziców

1988

dyrektorem szkoły zostaje Cecylia Lasończyk

10.12.1993

X-XI 1993

jubileusz 60-lecia szkoły podstawowej

cykl spotkań kolejnych roczników absolwentów szkoły

1996

na stanowisko dyrektora szkoły powołano Czesławę   Hajską-Podsiadło

16.02.1999

uroczystość otwarcia nowego segmentu, który pomieścił   gminne przedszkole, jadalnię oraz nowe sale dydaktyczne – biologiczną, językową, fizyko-chemiczną

22.12.1999

jubileusz 65-lecia szkoły przekazanie nowego sztandaru szkoły; zorganizowanie i otwarcie izby regionalnej

2001

konkurs na dyrektora szkoły wygrywa Urszula Szymik-Smolnik

2003

jubileusz 70- lecia szkoły; oddanie do użytku nowej sali   gimnastycznej i ścianki wspinaczkowej, nowej klatki schodowej z windą do   gimnazjum

16.01.2009

jubileusz 75-lecia szkoły podstawowej i 10-lecia gimnazjum

01.06.2009

oddanie do użytku kompleksu nowych boisk szkolnych

rok szkolny 2010/2011

powołanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach;   funkcję dyrektora Zespołu obejmuje Janusz Magiera

01.09.2011

dyrektorem Zespołu zostaje Urszula Cieślik

grudzień 2012

oddanie do użytku placu „Radosnej Szkoły”

wrzesień 2013

rozpoczęcie budowy nowego segmentu szkoły; przebudowa sali   lustrzanej w części przedszkolnej budynku

2013

zmarli długoletni nauczyciele naszej szkoły: pani   Agnieszka Pyrek, pan Edmund Kała, kierownik Szkoły oraz dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Gierałtowicach pan Wiesław Magnor

 

 

 

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio