Jubileusz 80-lecia Szkoły

 

17 stycznia 2014 r. to dzień, w którym świętowaliśmy Jubileusz 80-lecia istnienia naszej szkoły. Mamy nadzieję, że udało nam się choć na chwilę ożywić wspomnienia, przypomnieć tych, którzy poprzez swoje ogromne zaangażowanie tworzyli karty historii szkoły. Wszyscy obecni na tej uroczystości – możemy stwierdzić, że wprawdzie zmieniali się nauczyciele i uczniowie, sale szkolne, rzeczywistość polityczna, ale nasza podstawówka pozostała niezmieniona – to miejsce, do którego wracamy ze wzruszeniem i refleksją, że „nic dwa razy się nie zdarza, i zdarzyć się nie może".

Pocztwka

wykonanie strony internetowej: Everest Studio