6-latek w szkole

Serdecznie witamy Rodziców naszych przyszłych uczniów i zapraszamy do zapoznania się z ważnymi informacjami.


Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęcona rozpoczęciu nauki w szkole przez dzieci 6-letnie

Prezentacja "6-latki"

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do szkoły

W związku z art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1265) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie od 17 lutego 2014 roku do 15 kwietnia 2014 roku, dokona w szkołach podstawowych oceny stanu przygotowania szkół na przyjęcie pierwszoklasistów, w tym sześciolatków. Jednocześnie dyrektorzy szkół oraz rodzice proszeni byli o wypełnienie ankiet adresowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ankieta- dyrektor

Ankieta- rodzice

Ankieta- rodzice

Ankieta- rodzice

wykonanie strony internetowej: Everest Studio