„ZIELONA KLASA"

Szkolny Ogród przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach

Projekt tworzenia przyszkolnego ogrodu głównie ma na celu uzupełnienie pracowni biologicznej, geograficznej czy przyrodniczej dając w przyszłości możliwość prowadzenia ciekawej edukacji w ramach zajęć terenowych.

Przebywanie w ogrodzie niesie za sobą wiele pozytywów: walory zdrowotne, pobudzanie sprawności ruchowej, wyczulenie na zapachy, kolory, pobudzenie ciekawości i zaostrzenie zmysłu obserwacji. Duże znaczenie mają także walory wychowawcze pracy w ogródku i korzyści jakie niesie wykorzystanie go w procesie dydaktycznym.

Kolejne założenie projektu tworzenia ogrodu to wykorzystanie istniejącej naturalnej przestrzeni w pobliżu szkoły do celów dydaktycznych przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii.

Na potrzeby dydaktyczno-naukowe w ogrodzie chcemy stworzyć kilka działów, dzięki którym będziemy mogli prowadzić różnorodne zajęcia.

  • Mini ogród dendrologiczny, miejsce, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy
  • Pokazowy ogródek alpejski
  • Ogródek dla najmłodszych - „poletko roślin użytkowych", rabatka "zwiastuny wiosny", "ogródek ziołowy"
  • Ptasi zakątek – stworzenie miejsca przyjaznego patkom poprzez zainstalowanie karmików i budek lęgowych
  • Ścieżka sensoryczna - pozwala rozwijać wyobraźnię dotykową
  • Urządzenia edukacyjne ogrodu doświadczeń - dydaktyczna ekspozycja plenerowa składająca się urządzeń, konstrukcji i modeli, pozwalające na poznawanie praw fizyki i świata przyrody
  • Stacja meteorologiczna do celów dydaktycznych
  • Miejsce do pracy

 Etapy powstawania ogrodu:

1. Wykorzystanie istniejącej przestrzeni na terenie szkoły.

Zdjęcia ogrodu przed rozpoczęciem prac - sierpień 2016r.:

2. Prace porządkowe

3. Powstawanie ogrodu pokazowego drzew i krzewów

W sierpniu 2016r. Stowarzyszenie "Lepsza Przyszłość" otrzumała fundusze z firmy DB Cargo Polska z Zabrza na powstanie ogrodu. W ramach funduszy otrzymanych od darczyńcy, zakupiono: agrowłóknina, sadzonki drzew liściastych, iglastych oraz krzewów a także korę. Roślny zakupiono Szkółce Krzewów Odobnych A. Tomiczek, która także w wsparła idee tworzenia Zielonej klasy dodając od siebie dotakowe sadzonki.
W efekcie końcowym, dzięki wolontariuszom z DB Schenker oraz nauczycieli p. J. Orzech oraz p. A. Cajza, 3 września zostały zasadzone różne gatunki i odmiany drzew i krzewów pochodzące z różnych rejonów geobotanicznych świata, mające różne pokroje, kształty, barwy liści, kwiatów, kwiatostanów i owoców, dostarczając bezpośredniego materiału merytorycznego do poglądowego nauczania przyrody, biologii i ekologii.

W przyszłości wszystkie gatunki zostaną opatrzone tabliczkami informacyjnymi z nazwą rodzajową i gatunkową, nazwą rodziny i krajem (regionem) pochodzenia i ewentualnie innymi informacjami.

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom DB Cargo Polska z Zabrza za wykonaną pracę oraz firmie za wkład finansowy, Szkółce Krzewów Odobnych z Gierałtowic za ufundowanie części sadzonek oraz panu Zbigniewowi Cajza za fachową pomoc.

4. Ogródek meteorologiczny

17 listopada 2016r. nasz szkolny ogród wyposażono  w podstawową wersję ogródka meteorologicznego, którego wyposażenie ogranicza się do małej, półprofesjonalnej klatki meteorologicznej przeznaczonej do celów dydaktycznych wraz z wyposażeniem w postaci amatorskich instrumentów pomiarowych. Ponad to na dachu budunku szkoły zamontowano półprofesjoną automatyczną stację meteorologiczną z radiatorem oraz z komunikatem, który wyświetla się na stronie internetowej szkoły. Stacja wykonuje pomiary ilości opadów, temperatury minimalnej i maksymalnej, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności powietrza, prędkości i kierunku wiatru. Dzięki temu, uczniowie będą mogli monitorować stan środowiska w naszej okolicy.

http://meteo24.nazwa.pl/meteo/gieraltowice/gauges.htm

 

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio